Search

Spolek Romarin

Přátelé Suzanne Renaudové a Bohuslava Reynka

Archiv

Po generace Spolek přátel Suzanne Renaudové a Bohuslava Reynka shromažďovali rukopisy. tiskoviny, dopisy a fotografie jejichž rekapitulace právě probíhá. V průběhu třiceti let byly uskutečněny různé studie a práce vztahující se k dílu Suzanne Renaudové a Bohuslava Reynka francouzskými nebo českými autory znalci nebo specialisty těchto dvou děl (diplomové práce, konference, přednášky v Delphinské akademii). Novinové články, kritiky a proslovy svědčí o akcích, které se udály díky Romarinu nebo jiných kulturních organizací. Naše archivy, texty a ilustrace budou postupně zpřístupňovány na tomto portálu.

Pierre Dalloz, Maison Stendhal, Grenoble, 1985. První dělník na poli odkrývání díla Suzanne Renaud a Bohuslava Reynka

Association Romarin

Devenir adhérent

C’est s’informer, contribuer, échanger, se rencontrer,
et cultiver des liens nés d’une histoire centenaire.

Cotisation 2020

L’association Romarin est une association à but non lucratif fondée à Grenoble (France) en 1993, régie par la loi du 1er juillet 1901 et enregistrée sous le n° 1/22101. Elle a pour objet de favoriser par tout moyen approprié la connaissance et le rayonnement des oeuvres de Suzanne Renaud et Bohuslav Reynek.

Romarin

Become a member

Znamená informovat se, přispívat, vyměňovat si názory, setkávat se a pěstovat vazby vzešlé ze stoleté tradice.

Cotisation 2021

Nezisková společnost založená v Grenoblu v prosinci 1993 má za cíl uchovávat a objevovat grafické a básnické dílo českého grafika Bohuslava Reynka a básnické dílo jeho grenobelské manželky Suzanne Renaudové.