Spolek Romarin

Přátelé Suzanne Renaudové a Bohuslava Reynka

Archiv

Po generace Spolek přátel Suzanne Renaudové a Bohuslava Reynka shromažďovali rukopisy. tiskoviny, dopisy a fotografie jejichž rekapitulace právě probíhá. V průběhu třiceti let byly uskutečněny různé studie a práce vztahující se k dílu Suzanne Renaudové a Bohuslava Reynka francouzskými nebo českými autory znalci nebo specialisty těchto dvou děl (diplomové práce, konference, přednášky v Delphinské akademii). Novinové články, kritiky a proslovy svědčí o akcích, které se udály díky Romarinu nebo jiných kulturních organizací. Naše archivy, texty a ilustrace budou postupně zpřístupňovány na tomto portálu.

Pierre Dalloz, Maison Stendhal, Grenoble, 1985.
První dělník na poli odkrývání díla
Suzanne Renaud a Bohuslava Reynka