Search

Zákonná ustanovení

Přátelé Suzanne Renaudové a Bohuslava Reynka

Tento portál je zřízen sdružením Romarin – Přátelé Suzanne Renaudové a Bohuslava Reynka.
Takto doplňuje akce sloužící propagaci ve Francii a v cizině, díla těchto dvou tvůrců.

Odpovědná redaktorka: Annick Auzimour

Autorka: Annick Auzimour
Administrace: Annick Auzimour, Maxime Boudiaf

Koncepce a realizace:
Agence web NETYGO – Maxime Boudiaf

Chronologie variant tohoto portálu:

Sarah Baumgartner

Agence Nota bene, 2001

Maxime Favier

Agence Mediacraft, 2011

Maxime Boudiaf

Agence Netygo, 2020

© copyright: Romarin – Spolek přátel Suzanne Renaudové a Bohuslava Reynka
Pour tous les textes et images du site

Association Loi 1901 N° 1/22 105
Siren 393830138

Association Romarin

Devenir adhérent

C’est s’informer, contribuer, échanger, se rencontrer,
et cultiver des liens nés d’une histoire centenaire.

Cotisation 2020

L’association Romarin est une association à but non lucratif fondée à Grenoble (France) en 1993, régie par la loi du 1er juillet 1901 et enregistrée sous le n° 1/22101. Elle a pour objet de favoriser par tout moyen approprié la connaissance et le rayonnement des oeuvres de Suzanne Renaud et Bohuslav Reynek.

Romarin

Become a member

Znamená informovat se, přispívat, vyměňovat si názory, setkávat se a pěstovat vazby vzešlé ze stoleté tradice.

Cotisation 2021

Nezisková společnost založená v Grenoblu v prosinci 1993 má za cíl uchovávat a objevovat grafické a básnické dílo českého grafika Bohuslava Reynka a básnické dílo jeho grenobelské manželky Suzanne Renaudové.