Search

Nadace Renaud Reynek

DRR

Nadační fond Dotation Renaud Reynek (DRR), právní organizace zřízená podle zákona č. 2008-776 ze 4. srpna 2008, zvaného zákon LME, vznikl v Meylanu (Francie) 3. prosince 2014 (Úř. věst. č. 2242).

Jde o nevýdělečnou právnickou osobu soukromého práva. Posláním této veřejně prospěšné instituce je kulturní mecenášství. Fond spravuje významnou nezcizitelnou a nedělitelnou sbírku děl českého grafika Bohuslava Reynka a jeho manželky, francouzské básnířky Suzanne Renaud. Dotation Renaud Reynek umožňuje vstupovat do smluvních vztahů s dalšími veřejnými a soukromými institucemi za účelem podpory a zachování společného díla obou umělců, a to ve spolupráci se sdružením Romarin, které zajišťuje jeho propagaci ve Francii již více než dvacet let.

Association Romarin

Devenir adhérent

C’est s’informer, contribuer, échanger, se rencontrer,
et cultiver des liens nés d’une histoire centenaire.

Cotisation 2020

L’association Romarin est une association à but non lucratif fondée à Grenoble (France) en 1993, régie par la loi du 1er juillet 1901 et enregistrée sous le n° 1/22101. Elle a pour objet de favoriser par tout moyen approprié la connaissance et le rayonnement des oeuvres de Suzanne Renaud et Bohuslav Reynek.

Romarin

Become a member

Znamená informovat se, přispívat, vyměňovat si názory, setkávat se a pěstovat vazby vzešlé ze stoleté tradice.

Cotisation 2021

Nezisková společnost založená v Grenoblu v prosinci 1993 má za cíl uchovávat a objevovat grafické a básnické dílo českého grafika Bohuslava Reynka a básnické dílo jeho grenobelské manželky Suzanne Renaudové.