Search

Bohuslav Reynek

Petrkov 1892 - Petrkov 1971

Biografické údaje

1892
31. května. Narozen v Petrkově v Čechách.

1912
Zakončení studií v Iglau (Jihlava). Píše a publikuje básně.
Za jeho života  je jeho poezie vydávána v Československu nepřetržitě.

1913
První cesta do Francie, do Bretagně.

1914
Setkání s moravským vydavatelem Josefem Florianem.
Objev díla Charlese Péguyho. Překlad Trakla.

1915-1922
Mnohé překlady francouzských autorů: Charles Péguyho, Claudela, Milosze, Francis Jammese.
Tristan Corbièrea. Druhá cesta do Francie.

1921-1927
Vydavatel Sešitů poezie v Petrkově.

1923
Setkání s básnířkou Suzanne Renaudovou.

1926
Překlad Zde tvůj život… [Ta vie est là…]
13. března, svatba v Grenoblu se Suzanne Renaudovou.

1926-1936
Zima v Grenoblu – léto v Petrkově.
Překlady děl La Fontaina, Paula Valéryho, Verlaina, Maxe Jacoba, Bernanose, Giona.

1927-1935
Uhly a pastely: krajiny v Dauphiné, Provenci a Čechách.

1929
První samostatné výstavy v Galerii Saint-Louis v Grenoblu a v Pardubicích v Čechách.

1933-1934
Reynek objevuje techniku, která ho nejvíc zaujme: rytinu. První suché jehly.

1939-1948
Mnoho svazků poezie vydané v Československu.
Překlad dvou posledních svazků Suzanne Renaudové.

1944
Protektorát Čech a Moravy vyhání Reynkovy ze statku, kteří přijímají pohostinství Florianů.

Kolem 1950
Začínají velké ryté cykly: Pastorale, Sníh, Job, scény Starého a Nového zákona, Pašije,
české krajiny, Don Quijote.
Jeho technika monotypu a barvy je pro něj příznačná.
Z politických důvodů se v Československu mezi rokem 1929 a 1964 žádná výstava nekonala.

1950-1952
Nové výstavy v Galerii Saint-Louis v Grenoblu, organizované přáteli z Dauphiné.

1960
Výstava v knihkupectví Jeana Damiena v Grenoblu.

1965-1969
Mnohé výstavy v Československu (Pražské jaro).
Vpád sovětských vojsk do Československa (21. srpna 1968).
Reynkovo umění bude zamlčováno až do Sametové revoluce (1989).

1967
Výstava v galerii l’Agostiniana v Římě.

1971
28. Září, umírá v Petrkově.

1972
Retrospektiva na Pražské radnici. Poslední básníkův svazek, Odlet vlaštovek,
je z důvodu zákazu publikace, vydán v samizdatu.

Association Romarin

Devenir adhérent

C’est s’informer, contribuer, échanger, se rencontrer,
et cultiver des liens nés d’une histoire centenaire.

Cotisation 2020

L’association Romarin est une association à but non lucratif fondée à Grenoble (France) en 1993, régie par la loi du 1er juillet 1901 et enregistrée sous le n° 1/22101. Elle a pour objet de favoriser par tout moyen approprié la connaissance et le rayonnement des oeuvres de Suzanne Renaud et Bohuslav Reynek.

Romarin

Become a member

Znamená informovat se, přispívat, vyměňovat si názory, setkávat se a pěstovat vazby vzešlé ze stoleté tradice.

Cotisation 2021

Nezisková společnost založená v Grenoblu v prosinci 1993 má za cíl uchovávat a objevovat grafické a básnické dílo českého grafika Bohuslava Reynka a básnické dílo jeho grenobelské manželky Suzanne Renaudové.