Search

Romarin

Přátelé Suzanne Renaudové a Bohuslava Reynka

Publikace on-line

Magali Robert :
Moje teta Suzanne Renaud

Magali Robert, která je dnes coby neteř Suzanne Renaud její jediná blízká příbuzná jež ji osobně znala, v jednom doposud neuveřejněném textu popisuje své vzpomínky z dětství v Grenoblu třicátých let a poukazuje na okouzlení, které pociťovala před osobností své tety básnířky, od roku 1947 navždy od Francie odloučené.

Číst více

Association Romarin

Devenir adhérent

C’est s’informer, contribuer, échanger, se rencontrer,
et cultiver des liens nés d’une histoire centenaire.

Cotisation 2020

L’association Romarin est une association à but non lucratif fondée à Grenoble (France) en 1993, régie par la loi du 1er juillet 1901 et enregistrée sous le n° 1/22101. Elle a pour objet de favoriser par tout moyen approprié la connaissance et le rayonnement des oeuvres de Suzanne Renaud et Bohuslav Reynek.

Romarin

Become a member

Znamená informovat se, přispívat, vyměňovat si názory, setkávat se a pěstovat vazby vzešlé ze stoleté tradice.

Cotisation 2021

Nezisková společnost založená v Grenoblu v prosinci 1993 má za cíl uchovávat a objevovat grafické a básnické dílo českého grafika Bohuslava Reynka a básnické dílo jeho grenobelské manželky Suzanne Renaudové.