Magali Robert :
Moje teta Suzanne Renaud

Magali Robert, která je dnes coby neteř Suzanne Renaud její jediná blízká příbuzná jež ji osobně znala, v jednom doposud neuveřejněném textu popisuje své vzpomínky z dětství v Grenoblu třicátých let a poukazuje na okouzlení, které pociťovala před osobností své tety básnířky, od roku 1947 navždy od Francie odloučené.

Magali Robert
▶ Moje teta Suzanne Renaud (flipbook) (nepřeloženo)

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Association Romarin

Devenir adhérent

C’est s’informer, contribuer, échanger, se rencontrer,
et cultiver des liens nés d’une histoire centenaire.

Cotisation 2022

L’association Romarin est une association à but non lucratif fondée à Grenoble (France) en 1993, régie par la loi du 1er juillet 1901 et enregistrée sous le n° 1/22101. Elle a pour objet de favoriser par tout moyen approprié la connaissance et le rayonnement des oeuvres de Suzanne Renaud et Bohuslav Reynek.

Romarin

Become a member

Znamená informovat se, přispívat, vyměňovat si názory, setkávat se a pěstovat vazby vzešlé ze stoleté tradice.

Cotisation 2021

Nezisková společnost založená v Grenoblu v prosinci 1993 má za cíl uchovávat a objevovat grafické a básnické dílo českého grafika Bohuslava Reynka a básnické dílo jeho grenobelské manželky Suzanne Renaudové.