Search

Nadace Renaud Reynek

Dotace DRR

Výstavy DRR

Bohuslav Reynek. Tisky z padesátých let. . Saint-Martin-d’Uriage (Isère), Le Belvédère, 1.02-10.03.2013.

Výstava Bohuslav Reynek (1892-1971) – Estampes des années cinquante [Bohuslav Reynek (1892-1971) – Grafiky z padesátých let] nabízí pohled do tajů desetileté tvorby a poukazuje na hluboké vazby českého umělce na Francii. Právě příběh mladého života těchto grafiků, narozených v Petrkově, v minulosti shromážděných v intimitě domů v Dauphiné, odhalených veřejnosti po druhé světové válce výstavami v Grenoblu, je u příležitosti této výstavy obnoven. Krajiny, náboženské výjevy a vzácná alba po dlouhá léta prostřednictvím obrazů sublimovaly to, co slova v dopisech zasílaných přátelům do Francie vypovídala jen málo o umělcově životě v bezútěšném Československu. Díla představená na výstavě pocházejí ze soukromých francouzských sbírek.

Louanges d’hiver avec Bohuslav Reynek [Chvála zimy s Bohuslavem Reynkem]. Kaple Clos des Capucins, Meylan (Isère), 1.12-15.12 2013.

Výstava Louanges d’hiver avec Bohuslav Reynek [Chvála zimy s Bohuslavem Reynkem] přináší v klenutých obloucích nik Kaple Clos des Capucins v Meylanu hrstku grafik. Z tohoto místa je vidět zasněženou horu Belledonne, která se tyčí nad Grenoblem. Jde o oslavu zimního období, o připomínku adventního času, který měl Reynek rád. Usebrané venkovské prostředí jej inspirovalo k tvorbě zasněžených krajinek, k jeho zobrazování zvířat, starozákonním motivům či výjevům narození Páně.

Nos rêves s’en iront par les chemins, Bohuslav Reynek, Suzanne Renaud, gravures & poèmes [Naše sny odejdou cestami, Bohuslav Reynek, Suzanne Renaud, rytiny & poezie]. Grenoble, Knihovna studia a památek, 2.04-2.12.2015.

Vystavená díla pocházejí ze sbírky Knihovny města Grenoblu a Dotačního fondu Renaud Reynek, jakož i soukromých francouzských sbírek.

Bohuslav Reynek. Don Quichotte à Petrkov [Bohuslav Reynek. Don Quijote v Petrkově]. Paříž, České centrum, 24.02-31.03.2017.

Výstava Bohuslav Reynek. Don Quichotte à Petrkov [Bohuslav Reynek. Don Quijote v Petrkově] představuje, mimo samotné album Don Quijote – jediný exemplář sestavený a vystavený v Grenoblu v roce 1960 – krajiny, scény z denního života, biblické postavy coby ryté scény naplněné hlubokou humanitou, čerpané rovněž z rodinného prostředí a rytcem zachycené. Díla prezentovaná na výstavě pocházejí z Dotačního fondu Renaud Reynek.

Reynek. Les chemins d’un poète dans le siècle tchécoslovaque [Reynek. Básníkovy cesty v československém století]. Meylan (Isère), Clos des Capucins,28.09.-3.10.2018.

Výstava Reynek. Básníkovy cesty v československém století poodhaluje mnohostranné básnické dílo vyvřelé z duše tohoto velkého básníka a umělce: básně komponované ze střídmých a krátkých veršů, překlady z francouzské a německé literatury, rytá díla, dnes už v jeho rodné zemi definitivně oslavovaná. Díla a soubory dnes vzácné na výstavě prezentované jsou z Dotačního fondu Renaud Reynek.

1923-2023 Suzanne Renaud et Bohuslav Reynek. Joyau des relations culturelles franco-tchèques [1923-2023. Suzanne Renaudová a Bohuslav Reynek. Klenot francouzsko-českých kulturních vztahů]. Chapelle des Capucins, Meylan (Isère), 31.05-18.06 2023.

Výstava s názvem 1923-2023. Suzanne Renaudová a Bohuslav Reynek. Klenot francouzsko-českých kulturních vztahů představuje řadu kreseb, grafik, vzácných knih a rukopisů, vybraných z četných děl a dokumentů shromážděných během stoletého přátelství rodiny Suzanne Renaudové a Bohuslava Reynka a jejich blízkých z kraje Dauphiné. Informační panely vytvořené Centrem Petrkov líčí několik životních etap obou umělců. Tématem jsou překlady, objevování nových autorů či literatura jako prostředek navazování mezilidských vztahů, zejména s francouzskými spisovateli, jako byli Bernanos, Giono, Henri Pourrat, které Reynek pomáhal objevovat pro československé čtenáře. Před sto lety… Virtuální prohlídka výstavy

Association Romarin

Devenir adhérent

C’est s’informer, contribuer, échanger, se rencontrer,
et cultiver des liens nés d’une histoire centenaire.

Cotisation 2020

L’association Romarin est une association à but non lucratif fondée à Grenoble (France) en 1993, régie par la loi du 1er juillet 1901 et enregistrée sous le n° 1/22101. Elle a pour objet de favoriser par tout moyen approprié la connaissance et le rayonnement des oeuvres de Suzanne Renaud et Bohuslav Reynek.

Romarin

Become a member

Znamená informovat se, přispívat, vyměňovat si názory, setkávat se a pěstovat vazby vzešlé ze stoleté tradice.

Cotisation 2021

Nezisková společnost založená v Grenoblu v prosinci 1993 má za cíl uchovávat a objevovat grafické a básnické dílo českého grafika Bohuslava Reynka a básnické dílo jeho grenobelské manželky Suzanne Renaudové.