Search

Romarin

Přátelé Suzanne Renaudové a Bohuslava Reynka

Nezisková společnost založená v Grenoblu v prosinci 1993 má za cíl uchovávat a objevovat grafické a básnické dílo českého grafika Bohuslava Reynka a básnické dílo jeho grenobelské manželky Suzanne Renaudové.

Jejími členy jsou sběratelé a badatelé. Společnost umožňuje výměnu informací a bádání všem osobám, které se zabývají dílem obou těchto umělců.

Hlavním posláním Romarinu je činnost vydavatelská. K zásadním počinům společnosti patří:
• dvousvazkové kritické vydání souborného básnického díla Suzanne Renaudové;
• on-line zveřejnění Katalogu raisonné výtvarného díla Bohuslava Reynka.

Tuto ediční činnost doplňuje Romarin řadou různých aktivit: organizováním výstav, přednášek, literárních večerů, a to za podpory nejrůznějších institucí.

Petrkov je útočištěm
věcí duchovních

Association Romarin

Devenir adhérent

C’est s’informer, contribuer, échanger, se rencontrer,
et cultiver des liens nés d’une histoire centenaire.

Cotisation 2020

L’association Romarin est une association à but non lucratif fondée à Grenoble (France) en 1993, régie par la loi du 1er juillet 1901 et enregistrée sous le n° 1/22101. Elle a pour objet de favoriser par tout moyen approprié la connaissance et le rayonnement des oeuvres de Suzanne Renaud et Bohuslav Reynek.

Romarin

Become a member

Znamená informovat se, přispívat, vyměňovat si názory, setkávat se a pěstovat vazby vzešlé ze stoleté tradice.

Cotisation 2021

Nezisková společnost založená v Grenoblu v prosinci 1993 má za cíl uchovávat a objevovat grafické a básnické dílo českého grafika Bohuslava Reynka a básnické dílo jeho grenobelské manželky Suzanne Renaudové.