Search

Bohuslav Reynek

Petrkov 1892 - Petrkov 1971

Grafické dílo

Grafik, básník, překladatel francouzské poezie a literatury Bohuslav Reynek (1892-1971) vytvořil obrovské dílo, které bylo na krátkou dobu objeveno během Pražského jara a poté v komunistickém režimu opět upadlo v nemilost. Dnes se ve své zemi stal kultovním umělcem. V roce 2011, kdy uplynulo 40 let od jeho úmrtí, se v České republice koná řada akcí: výstavy v Praze a v dalších městech, chystají se monografie, připravuje se vydání jeho korespondence.

Méně se už ví o tom, že jeho malířské a grafické dílo bylo od třicátých let 20. stol. známo i ve Francii, kde pobýval v letech 1926 – 1936 po sňatku s básnířkou Suzanne Renaud (1889 – 1964).

Po definitivním návratu obou manželů do Reynkova rodného Petrkova v roce 1936 na ně nikdo z tehdejších grenobelských přátel a jejich potomků nezapomněl. Já jsem navázala trvalé přátelství s Bohuslavem Reynkem a jeho dvěma syny v září 1963 během pobytu v Petrkově, krátce před smrtí Suzanne Renaud.

Z tohoto šťastného setkání, které ovlivnilo celý můj život, se zrodil pocit, že je třeba objevovat a uchovávat dílo Suzanne Renaud a Bohuslava Reynka a napomáhat jeho šíření a uznání ve Francii. Tato aktivita, zahájená v roce 1985 výstavou a Reynkovým prvním životopisem ve francouzštině, pokračovala po založení společnosti Romarin. Přátelé Suzanne Renaud a Bohuslava Reynka v Grenoblu roku 1993, vydáváním textů ve Francii neznámých a přípravou výstav především v kraji Dauphiné, ale třeba i v Paříži a v Nîmes.

Dnes společnost Romarin zahajuje novou etapu své činnosti, a to publikování souborného katalogu výtvarného díla Bohuslava Reynka. Katalog je výsledkem dlouhé, systematické a nepřetržité, téměř třicetileté práce a osobního nasazení a zaujímá místo vedle prvních uskutečněných soupisů Reynkova díla, tedy rukopisného soupisu Jiřího Šerých vznikajícího ještě za umělcova života a později ve spolupráci s jeho syny (1966 – 1985), a doktorské práce Renaty Bernardi vydané roku 1992 pod názvem Bohuslav Reynek (1892-1971) Katalog díla.

Malby, kresby a grafiky tohoto významného umělce jsou prezentovány z nového úhlu pohledu, s využitím velkého množství materiálů, informací a moderní technologie. Dílo je předkládáno jako dokumentace pro kurátory, badatele, autory, sběratele a milovníky umění.

Vzdávám tímto hold svým předchůdcům a děkuji Jiřímu a Danielu Reynkovým za jejich důvěru a stálou podporu. Můj vděk patří všem francouzským i českým přátelům, kteří v hojném počtu přispívají k tomu, aby závazek k tomuto odkazu mohl zdárně pokračovat.

Annick Auzimour

Prezidentka Společnosti Romarin
Grenoble, 31. května 2011

Association Romarin

Devenir adhérent

C’est s’informer, contribuer, échanger, se rencontrer,
et cultiver des liens nés d’une histoire centenaire.

Cotisation 2020

L’association Romarin est une association à but non lucratif fondée à Grenoble (France) en 1993, régie par la loi du 1er juillet 1901 et enregistrée sous le n° 1/22101. Elle a pour objet de favoriser par tout moyen approprié la connaissance et le rayonnement des oeuvres de Suzanne Renaud et Bohuslav Reynek.

Romarin

Become a member

Znamená informovat se, přispívat, vyměňovat si názory, setkávat se a pěstovat vazby vzešlé ze stoleté tradice.

Cotisation 2021

Nezisková společnost založená v Grenoblu v prosinci 1993 má za cíl uchovávat a objevovat grafické a básnické dílo českého grafika Bohuslava Reynka a básnické dílo jeho grenobelské manželky Suzanne Renaudové.