Search

Suzanne Renaud

Lyon 1889 - Havlíčkův Brod 1964

Suzanne Renaudová, francouzská básnířka, manželka českého básníka a grafika Bohuslava Reynka, žila až do roku 1936 v Grenoblu, poté pobývala až do své smrti v Petrkově v Čechách. Její básnické dílo bylo z velké části publikováno za jejího života v Československu v překladu jejího manžela a s doprovodem jeho výtvarného díla: Křídla z popele (1932), Chvála oběti (1939), Dveře v přítmí (1947). Později vyšly nové překlady do češtiny: Tušený úsvit (1982), K podzimu (1992).

Ve Francii dnes objevujeme tuto velmi čistou francouzskou poezii, která byla dlouhá desítiletí ukryta za „Železnou oponou“. Nakladatelství Romarin vydalo souborné básnické dílo Suzanne Renaudové ve dvou svazcích v letech 1995 (Œuvres – Dílo) a 1999 (Œuvres. Les gonds du silence) [Dílo. Stěžeje ticha].

Suzanne Renaudová rovněž přeložila do francouzštiny české lidové písně a básně, které pak byly vydány v Grenoblu v roce 1992. V roce 2002 vyšlo jejich druhé, dvojjazyčné vydání pod názvem Romarin ou Annette et Jean [Rozmarýn aneb Anička a Janíček]. Nakladatelství Romarin vydalo pod názvem Un poète parle aux enfants [Básník vypráví dětem] i její překlady básní Františka Halase.

Association Romarin

Devenir adhérent

C’est s’informer, contribuer, échanger, se rencontrer,
et cultiver des liens nés d’une histoire centenaire.

Cotisation 2020

L’association Romarin est une association à but non lucratif fondée à Grenoble (France) en 1993, régie par la loi du 1er juillet 1901 et enregistrée sous le n° 1/22101. Elle a pour objet de favoriser par tout moyen approprié la connaissance et le rayonnement des oeuvres de Suzanne Renaud et Bohuslav Reynek.

Romarin

Become a member

Znamená informovat se, přispívat, vyměňovat si názory, setkávat se a pěstovat vazby vzešlé ze stoleté tradice.

Cotisation 2021

Nezisková společnost založená v Grenoblu v prosinci 1993 má za cíl uchovávat a objevovat grafické a básnické dílo českého grafika Bohuslava Reynka a básnické dílo jeho grenobelské manželky Suzanne Renaudové.