Search
Suzanne Renaud - Bohuslav Reynek

Klenot francouzsko-českých kulturních vztahů

© Pierre Jayet
Petrkov

V tomto domě žil básník a grafik Bohuslav Reynek

© Pavel Šindelář
Previous slide
Next slide
Město Grenoble oficiálně projevilo svůj zájem o grafické a básnické dílo českého grafika Bohuslava Reynka a o básnické dílo jeho francouzské manželky Suzanne Renaudové v roce 1985, kdy jim za podpory Městské studijní knihovny (Bibliothèque municipale d’Étude) uspořádalo výstavu v Maison Stendhal. Od tohoto roku se ve Francii soustavně pracuje na životě a díle této dvojice tvůrců, a to ve spolupráci s Jiřím a Danielem Reynkovými, jejich syny. Když byla v prosinci roku 1993 založena nezisková společnost Romarin – Přátelé Suzanne Renaudové a Bohuslava Reynka, zahájila se tak nepřetržitá třicetiletá práce na zachování a zveřejňování cenného kulturního dědictví, jež patří oběma vlastem těchto dvou umělců, Francii a České republice. Romarin se sídlem u Grenoblu, vydává, obvykle dvojjazyčné, francouzsko-české, knihy: svazky poezie, korespondenci, katalogy výstav, biografie. Dvoudílná publikace (1995 a 1999) Souborného básnického díla Suzanne Renaudové, objevila originální dílo francouzské básnířky. Tato webová stránka, která vznikla v roce 2001, průběžně doplňovaná informacemi a publikacemi, umožňuje přímý dostup k Vyčerpávajícímu a ilustrovanému katalogu grafického díla Bohuslava Reynka. Stránky jsou přístupné bezplatně, částečně redigované ve třech jazycích: francouzsky, česky a anglicky.

Association Romarin

Devenir adhérent

C’est s’informer, contribuer, échanger, se rencontrer,
et cultiver des liens nés d’une histoire centenaire.

Cotisation 2020

L’association Romarin est une association à but non lucratif fondée à Grenoble (France) en 1993, régie par la loi du 1er juillet 1901 et enregistrée sous le n° 1/22101. Elle a pour objet de favoriser par tout moyen approprié la connaissance et le rayonnement des oeuvres de Suzanne Renaud et Bohuslav Reynek.

Romarin

Become a member

Znamená informovat se, přispívat, vyměňovat si názory, setkávat se a pěstovat vazby vzešlé ze stoleté tradice.

Cotisation 2021

Nezisková společnost založená v Grenoblu v prosinci 1993 má za cíl uchovávat a objevovat grafické a básnické dílo českého grafika Bohuslava Reynka a básnické dílo jeho grenobelské manželky Suzanne Renaudové.