Search

Bohuslav Reynek

Petrkov 1892 - Petrkov 1971

Bohuslav ReynekBohuslav Reynek, básník, grafik, překladatel francouzské poezie a prózy, je autorem rozsáhlého díla. Spolu s Holanem a Halasem patří k významné generaci českých básníků, kteří se prosadili v období mezi dvěma světovými válkami.

Od roku 1914 byl ve styku se staroříšským Josefem Florianem, zakladatelem Dobrého díla. V letech 1918 – 1969 vydal dvanáct básnických sbírek. Jeho třináctá a poslední sbírka, Odlet vlaštovek, vyšla až v roce 1989, když bylo předtím v roce 1972 znemožněno její vydání. Reynkovy souborné Básnické spisy vyšly v České republice v letech 1995 a 2009.

Jeho malířské a grafické dílo vešlo ve známost ve třicátých letech v Grenoblu, kde v letech 1926 až 1936 pobýval po svém sňatku se Suzanne Renaudovou. V roce 1968 objevila česká veřejnost jeho lepty z padesátých let, jejichž velmi osobitá technika a originalita ho proslavila v jeho rodné zemi i v zahraničí.

Association Romarin

Devenir adhérent

C’est s’informer, contribuer, échanger, se rencontrer,
et cultiver des liens nés d’une histoire centenaire.

Cotisation 2020

L’association Romarin est une association à but non lucratif fondée à Grenoble (France) en 1993, régie par la loi du 1er juillet 1901 et enregistrée sous le n° 1/22101. Elle a pour objet de favoriser par tout moyen approprié la connaissance et le rayonnement des oeuvres de Suzanne Renaud et Bohuslav Reynek.

Romarin

Become a member

Znamená informovat se, přispívat, vyměňovat si názory, setkávat se a pěstovat vazby vzešlé ze stoleté tradice.

Cotisation 2021

Nezisková společnost založená v Grenoblu v prosinci 1993 má za cíl uchovávat a objevovat grafické a básnické dílo českého grafika Bohuslava Reynka a básnické dílo jeho grenobelské manželky Suzanne Renaudové.