Search

Bohuslav Reynek

Petrkov 1892 - Petrkov 1971

Katalog raisonné s vyobrazením výtvarného díla

První souborný katalog s kompletní obrazovou dokumentací vytvořený pomocí počítačové databáze nabízí celkový pohled na výtvarné dílo Bohuslava Reynka v jeho chronologické posloupnosti. Sepisování jednotlivých děl probíhalo v letech 1984 – 2011 především ve Francii a v České republice, a to ve veřejných i soukromých sbírkách. Identifikace děl a soupis technických údajů byly provedeny v úzké spolupráci s oběma umělcovými syny Jiřím a Danielem, ve spolupráci s kurátory veřejných sbírek a s odborníky na Reynkovo dílo.

Originalita této databáze spočívá v chronologickém uspořádání a v její struktuře: propojení jednotlivých záznamů s nejrůznějšími dalšími samostatnými soupisy (sbírek, výstav, bibliografie), které jsou součástí databáze, umožňuje sledovat každé dílo v jeho specifičnosti. Pokud jde o grafiku, a především o grafiku barevnou, všechny její známé tisky jsou pojednány jako autonomní dílo, zapsané jako varianta se svou vlastní identitou a zaznamenané podle místa uložení. Vedle údajů v databázi je shromážděn obrazový materiál v rozsahu, jaký dosud nebyl k dispozici: u každého podchyceného díla je obrazová dokumentace.

Ukázky

Právní ustanovení (Katalog raisonné)

V souladu s platnými právními předpisy týkajícími se autorských práv obdrželo nakladatelství Romarin následující autorizace k přípravě tohoto katalogu:

• exkluzivní právo na vytvoření Souborného katalogu s kompletní obrazovou dokumentací výtvarného díla Bohuslava Reynka udělené na základě nakladatelské smlouvy podepsané majiteli autorských práv umělce, tedy Jiřím a Danielem Reynkovými, nakladatelstvím Romarin a Annick Auzimour, autorkou textů a databáze;
• práva na používání fotografií od profesionálních fotografů;
• autorizace k reprodukování od vlastníků děl.

Bohuslav Reynek (1892-1971). Katalog raisonné s vyobrazením výtvarného díla:  malby, kresby, grafiky

Nakladate: Romarin. Les Amis de Suzanne Renaud et Bohuslav Reynek
Autor: Annick Auzimour
Spolupracovníci: Nathalie Servonnat-Favier, historička umění
Ilustrace: kompletní obrazová dokumentace
Uspořádání: chronologické
Jazyky: trojjazyčně francouzsky / anglicky / česky (platí pro základní technické údaje)
Technická podpora: počítačová databáze

© Ilustrace: Majitelé autorských práv Bohuslava Reynka
© Katalog: Romarin. Les Amis de Suzanne Renaud et Bohuslav Reynek

Fotografie:
Musée de peinture de Grenoble, Bibliothèque municipale de Grenoble, Moravská galerie v Brně, Galerie výtvarného umění v Havlíčkově Brodě, Alšova jihočeská galerie v Hluboké nad Vltavou, Galerie výtvarného umění v Hodoníně, Oblastní galerie Vysočiny v Jihlavě, Galerie umění Karlovy Vary, Galerie Felixe Jeneweina města Kutné Hory, Oblastní galerie v Liberci, Severočeská galerie výtvarného umění v Litoměřicích, Galerie Benedikta Rejta v Lounech, Galerie výtvarného umění v Náchodě, Východočeská galerie v Pardubicích, České muzeum výtvarných umění v Praze, Národní galerie v Praze, Památník národního písemnictví v Praze, Galerie moderního umění v Roudnici nad Labem. Štěpán Bartoš, Jean-Luc Lacroix, Zdeněk Matyásko, Thierry Passerat, Jean-Pierre Angei, Frédéric Virone.

Association Romarin

Devenir adhérent

C’est s’informer, contribuer, échanger, se rencontrer,
et cultiver des liens nés d’une histoire centenaire.

Cotisation 2020

L’association Romarin est une association à but non lucratif fondée à Grenoble (France) en 1993, régie par la loi du 1er juillet 1901 et enregistrée sous le n° 1/22101. Elle a pour objet de favoriser par tout moyen approprié la connaissance et le rayonnement des oeuvres de Suzanne Renaud et Bohuslav Reynek.

Romarin

Become a member

Znamená informovat se, přispívat, vyměňovat si názory, setkávat se a pěstovat vazby vzešlé ze stoleté tradice.

Cotisation 2021

Nezisková společnost založená v Grenoblu v prosinci 1993 má za cíl uchovávat a objevovat grafické a básnické dílo českého grafika Bohuslava Reynka a básnické dílo jeho grenobelské manželky Suzanne Renaudové.