Search

Suzanne Renaud

Lyon 1889 - Havlíčkův Brod 1964

Biografické údaje

1889
30. září. Narození v Lyonu.

1894
Se přestěhovává do Grenoblu, 9, ulice Lesdiguières.
Gymnazium v dívčím lyceu a literární studia na fakultě v Grenoblu.

1914-1918
V době války je vojenskou ošetřovatelkou v Grenoblu.

vers 1919
Pobyt v La Louvesc. Setkání s Josefem Parninem, Charlesem Forotem a spisovateli z Vivarais.

1922
Ta vie est là… [Zde tvůj život… ], ve vydavatelství Pigeonnier v Saint-Félicien- en- Vivarais.

1923
Setkání s Bohuslavem Reynkem, českým básníkem a překladatelem, který objevil Zde tvůj život…
ve své zemi a má úmysl jej přeložit.

1924
5. ledna. Matka Suzanne Renaudové umírá. Tato událost ovlivní celou její příští tvorbu.

1926
Vydání v Čechách Zde tvůj život… [Ta vie est là…], v překladu Bohuslava Reynka.
13. března, svatba v Grenoblu s Bohuslavem Reynkem.

1926-1936
Zima v Grenoblu. Léto v Petrkově, rodné vesnici B. Reynka.
Narození ve Francii Daniela (1928) a Michela (1929).
Mnohé básně přeložené a ilustrované Bohuslavem Reynkem a vydané v Československu.

1932
Ailes de cendre [Křídla z popele], vydáno poprvé ve francouzštině v Pardubicích v Čechách.

1936
Definitivní přestěhování do Petrkova, rodné vesnice Bohuslava Reynka.
První zima v Petrkově.

1938-1939
Corbeaux – Vrány, přeloženo a ilustrováno Bohuslavem Reynkem. Politické události – Anschluss (březen 1938), Mnichov ( září 1938), obsazení Československa (15. března 1939) – se odrazily v básnířčině díle: Victimae laudes [Chvála oběti], vydané v roce 1939 Vlastimilem Vokolkem a Vánoce [Noël].

1944-1945
Reynkova rodina, vyhnaná z Petrkova Němci, se uchyluje k vydavateli Josefu Florianovi na Moravu.

1943-1953
Období úmlky v osobním díle básnířky. Překlad české lidové poezie: „Rozmarýn aneb Anička a Jan“
[„Romarin ou Annette et Jean“] (rukopis).
Korespondence se spisovatelem Henri Pourratem (1947-1959).

1947
Poslední cesta do Dauphiné. Dveře v přítmí [La porte grise], svazek starších básní vydaných v překladu Bohuslava Reynka. Suzanne Renaudová bude žít v exilu až do své smrti.

1953-1956
Básně posledních let: budou publikovány až v roce 1999, ve Francii.
Příprava svazku L´Aurore invisible [Tušený úsvit].

1964
21. ledna, Suzanne Renaud umírá v Havlíčkově Brodě.

Association Romarin

Devenir adhérent

C’est s’informer, contribuer, échanger, se rencontrer,
et cultiver des liens nés d’une histoire centenaire.

Cotisation 2020

L’association Romarin est une association à but non lucratif fondée à Grenoble (France) en 1993, régie par la loi du 1er juillet 1901 et enregistrée sous le n° 1/22101. Elle a pour objet de favoriser par tout moyen approprié la connaissance et le rayonnement des oeuvres de Suzanne Renaud et Bohuslav Reynek.

Romarin

Become a member

Znamená informovat se, přispívat, vyměňovat si názory, setkávat se a pěstovat vazby vzešlé ze stoleté tradice.

Cotisation 2021

Nezisková společnost založená v Grenoblu v prosinci 1993 má za cíl uchovávat a objevovat grafické a básnické dílo českého grafika Bohuslava Reynka a básnické dílo jeho grenobelské manželky Suzanne Renaudové.