Milena Štráfeldová : Zde se záhy zšeří –
Ici l’obscurité tombe de bonne heure

Česká spisovatelka Milena Štráfeldová, autorka této prózy publikované v souboru s názvem Přepisovačka (Praha, 2001), nám dovolila uveřejnit ji v mateřském jazyce Suzanne Renaudové, tedy ve francouzštině, v jazyce, ve kterém manželka českého grafika Bohuslava Reynka, navždy vzdálená svým milovaným grenobelským horám, cizelovala své verše po celý svůj život v exilu.

V tomto krátkém příběhu skutečnějším než pouhý životopis se dojemně zpřítomňuje autorka Chvály oběti (1939). Básnířka stojí osamocena na jevišti svého života, v dobře povědomých kulisách „podivných a strašlivých“ událostí někdejší doby nebo v důvěrném zamyšlení obráceném k zemi jejího dětství. Suzanne Renaudová přichází na okamžik usednout poblíž nás… chvíle navštívení.

Annick Auzimour
30. června  2013

Milena Štráfeldová
▶  Zde se záhy zšeří – Ici l’obscurité tombe de bonne heure (flipbook)

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Association Romarin

Devenir adhérent

C’est s’informer, contribuer, échanger, se rencontrer,
et cultiver des liens nés d’une histoire centenaire.

Cotisation 2022

L’association Romarin est une association à but non lucratif fondée à Grenoble (France) en 1993, régie par la loi du 1er juillet 1901 et enregistrée sous le n° 1/22101. Elle a pour objet de favoriser par tout moyen approprié la connaissance et le rayonnement des oeuvres de Suzanne Renaud et Bohuslav Reynek.

Romarin

Become a member

Znamená informovat se, přispívat, vyměňovat si názory, setkávat se a pěstovat vazby vzešlé ze stoleté tradice.

Cotisation 2021

Nezisková společnost založená v Grenoblu v prosinci 1993 má za cíl uchovávat a objevovat grafické a básnické dílo českého grafika Bohuslava Reynka a básnické dílo jeho grenobelské manželky Suzanne Renaudové.