Search

Chvála zimy s Bohuslavem Reynkem

Kaple Clos des Capucins
Meylan (Isère)

od 1. prosince do 15. prosince 2013.

Výstava Louanges d’hiver avec Bohuslav Reynek [Chvála zimy s Bohuslavem Reynkem] přináší v klenutých obloucích nik Kaple Clos des Capucins v Meylanu hrstku grafik. Z tohoto místa je vidět zasněženou horu Belledonne, která se tyčí nad Grenoblem. Jde o oslavu zimního období, o připomínku adventního času, který měl Reynek rád. Usebrané venkovské prostředí jej inspirovalo k tvorbě zasněžených krajinek, k jeho zobrazování zvířat, starozákonním motivům či výjevům narození Páně.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Association Romarin

Devenir adhérent

C’est s’informer, contribuer, échanger, se rencontrer,
et cultiver des liens nés d’une histoire centenaire.

Cotisation 2020

L’association Romarin est une association à but non lucratif fondée à Grenoble (France) en 1993, régie par la loi du 1er juillet 1901 et enregistrée sous le n° 1/22101. Elle a pour objet de favoriser par tout moyen approprié la connaissance et le rayonnement des oeuvres de Suzanne Renaud et Bohuslav Reynek.

Romarin

Become a member

Znamená informovat se, přispívat, vyměňovat si názory, setkávat se a pěstovat vazby vzešlé ze stoleté tradice.

Cotisation 2021

Nezisková společnost založená v Grenoblu v prosinci 1993 má za cíl uchovávat a objevovat grafické a básnické dílo českého grafika Bohuslava Reynka a básnické dílo jeho grenobelské manželky Suzanne Renaudové.