Search

Životopis Suzanne Renaudové a Bohuslava Reynka, 1985

U příležitosti významných životních dat českého grafika Bohuslava Reynka, který zemřel v Petrkově 28. září 1971, a jeho francouzské manželky, básnířky Suzanne Renaudové, narozené 30. září 1889, nabízíme dnes k přečtení jeden z prvních archivních dokumentů: text vydaný k výstavě Suzanne Renaudová – Bohuslav Reynek, která se konala v Maison Stendhal v Grenoblu roku 1985.

Tento krátký životopis byl vypracován v úzké spolupráci s jejich oběma syny, Jiřím a Danielem Reynkovými, s nimiž jsme byli navzdory dobovým podmínkám v častém styku. Tento životopis je, pokud je nám známo, prvním takovýmto textem, který si mohla přečíst francouzská veřejnost.

V době před pádem „Železné opony“ nám jistě mohly scházet některé informace, ale tento dokument jsme museli zrevidovat jen málo. A doplnili jsme ho o fotografie ilustrující dva životy, dva osudy, ve kterých se propojila historie jejich dvou vlastí, Francie a Československa.

Životopis Suzanne Renaudové a Bohuslava Reynka, 1985  (ne přeložený)

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Association Romarin

Devenir adhérent

C’est s’informer, contribuer, échanger, se rencontrer,
et cultiver des liens nés d’une histoire centenaire.

Cotisation 2020

L’association Romarin est une association à but non lucratif fondée à Grenoble (France) en 1993, régie par la loi du 1er juillet 1901 et enregistrée sous le n° 1/22101. Elle a pour objet de favoriser par tout moyen approprié la connaissance et le rayonnement des oeuvres de Suzanne Renaud et Bohuslav Reynek.

Romarin

Become a member

Znamená informovat se, přispívat, vyměňovat si názory, setkávat se a pěstovat vazby vzešlé ze stoleté tradice.

Cotisation 2021

Nezisková společnost založená v Grenoblu v prosinci 1993 má za cíl uchovávat a objevovat grafické a básnické dílo českého grafika Bohuslava Reynka a básnické dílo jeho grenobelské manželky Suzanne Renaudové.