Search

Bohuslav Reynek. Grafické listy z padesátých let.

Kulturní středisko Le Belvédère, Saint-Martin-d’Uriage (Isère)
od 1. února do 10. března 2013.

Výstava prodloužena do 24. března včetně.Výstavu zorganizovalo město Saint-Martin-d’Uriage a uspořádala ji Společnost Romarin – Přátelé Suzanne Renaudové a Bohuslava Reynka. Kurátorka výstavy: Annick Auzimour.

V Československu mlčení, v kraji Dauphiné přijetí
Paprsek světla v dlouhé noci, která v Čechách skončí až s příchodem Sametové revoluce. Kulturní středisko Le Belvédère v Saint-Martin-d’Uriage představuje kulturní dědictví předávané od generace ke generaci a vzdává hold velkému umělci, který pobýval v Grenoblu mezi dvěma světovými válkami, než se svou grenobelskou manželkou, básnířkou Suzanne Renaudovou, odjel zpátky do své rodné země, odkud se do Francie již nikdy nevrátil.

Asi stovka vystavených grafických listů odráží deset let tvorby. Výstava ukazuje bohatství a různorodost grafikovy tvorby v tomto období: suché jehly, lepty, clichés-verre – i jeho práci s barvou prostřednictvím techniky monotypu, která činí každou grafiku jedinečným dílem. Krajiny, venkovské scenérie, zvířecí motivy, ale i biblická témata vidíme vedle umělcových listů ze vzácných alb Job a Don Quijote, která byla vydána v Grenoblu dříve než v Československu.

Dokumenty, dopisy a výstřižky z denního tisku z doby, kdy byly v Grenoblu v období 1950-1960 uspořádány Reynkovy výstavy, stejně jako katalog vydaný u příležitosti dnešní výstavy, to vše umožňuje připomenout v čase nehynoucí pouta Bohuslava Reynka k jeho přátelům ve Francii. Všechny tyto artefakty rovněž připomínají, jakého uznání se mu za jeho života dostalo v prostředí grenobelských kulturních lidí.

Ilustrovaný katalog. Bohuslav Reynek (1892-1971). Estampes des années cinquante [Bohuslav Reynek (1892-1971). Grafické listy z padesátých let]. Grenoble, Romarin 2013. Texty Annick Auzimour, Nathalie Servonnat-Favier, Olivier Félix-Faure. 56 str.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Association Romarin

Devenir adhérent

C’est s’informer, contribuer, échanger, se rencontrer,
et cultiver des liens nés d’une histoire centenaire.

Cotisation 2020

L’association Romarin est une association à but non lucratif fondée à Grenoble (France) en 1993, régie par la loi du 1er juillet 1901 et enregistrée sous le n° 1/22101. Elle a pour objet de favoriser par tout moyen approprié la connaissance et le rayonnement des oeuvres de Suzanne Renaud et Bohuslav Reynek.

Romarin

Become a member

Znamená informovat se, přispívat, vyměňovat si názory, setkávat se a pěstovat vazby vzešlé ze stoleté tradice.

Cotisation 2021

Nezisková společnost založená v Grenoblu v prosinci 1993 má za cíl uchovávat a objevovat grafické a básnické dílo českého grafika Bohuslava Reynka a básnické dílo jeho grenobelské manželky Suzanne Renaudové.