Search

MaO Tourmen v Petrkově, dne 28. září 2023

Pozvánka
https://pamatniknarodnihopisemnictvi.cz/invitation-a-petrkov-le-28-septembre/

V Petrkově, dne 28. září 2023.
Ve čtvrtek 28. září 2023 odpoledne přivítalo Česko-francouzské kulturní středisko v Petrkově a Muzeum literatury – Památník národního písemnictví členky asociace Romarin. České veřejnosti se tu představilo pásmo nazvané Poeticky ona / Život a dílo Suzanne Renaudové, které sestavila MaO Tourmenová z básní a dopisů Suzanne Renaudové. Ty zazněly v jejím mateřském jazyce a v místech, kde tato Francouzka měla dožít svůj život, aniž kdy mohla kvůli historickému vývoji v Československu znovu spatřit svou vlast. Tato pocta měla též připomenout sté výročí prvního setkání básnířky s překladatelem, básníkem a grafikem Bohuslavem Reynkem
v Grenoblu. Při této příležitosti byla veřejnosti představena dvojjazyčná kniha Suzanne Renaud: Lettres à ses amis tchèques / Dopisy českým přátelům, která vyšla k třicátému výročí vydavatelské činnosti nakladatelství Romarin, věnované výhradně dílu obou umělců.
V prostorách a zahradě historického domu rodiny Reynkových se sešlo převážně frankofonní publikum: přišla řada věrných přátel těchto míst i mladá studentská generace.

Proslov Annick Auzimour, dne 28. září 2023.
MaO vystupuje na scéně

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

V modrém salónku

Association Romarin

Devenir adhérent

C’est s’informer, contribuer, échanger, se rencontrer,
et cultiver des liens nés d’une histoire centenaire.

Cotisation 2020

L’association Romarin est une association à but non lucratif fondée à Grenoble (France) en 1993, régie par la loi du 1er juillet 1901 et enregistrée sous le n° 1/22101. Elle a pour objet de favoriser par tout moyen approprié la connaissance et le rayonnement des oeuvres de Suzanne Renaud et Bohuslav Reynek.

Romarin

Become a member

Znamená informovat se, přispívat, vyměňovat si názory, setkávat se a pěstovat vazby vzešlé ze stoleté tradice.

Cotisation 2021

Nezisková společnost založená v Grenoblu v prosinci 1993 má za cíl uchovávat a objevovat grafické a básnické dílo českého grafika Bohuslava Reynka a básnické dílo jeho grenobelské manželky Suzanne Renaudové.