Katalog nakladatelství

Nakladatelství Romarin

Suzanne RENAUD:
Œuvres – Dílo (Díl I).
L’œuvre poétique traduite
par Bohuslav Reynek

[Básnické dílo v překladu
Bohuslava Reynka
].
1995

Vyprodáno

Suzanne Renaudová (1889-1964), která pocházela z kraje Dauphiné, se v roce 1926 v Grenoblu provdala za básníka a grafika Bohuslava Reynka, a nedlouho po Anschlussu v roce 1938 se usadila v Československu. V této zemi, kde byla nucela setrvat v exilu, byla její poezie předmětem obdivu díky překladům Bohuslava Reynka. Ve Francii však zůstávala ve svém rodném jazyce neznámá. Tento první svazek kritického vydání jejího Básnického díla ji konečně uvádí do francouzské literatury. „Je na čase, aby Suzanne Renaudová zaujala místo mezi svými: mezi básníky svého – francouzského jazyka -, ale také mezi básníky země, jejíž úděl a trápení chtěla sdílet – země české. Je načase, aby zaujala místo mezi básníky svého rodu, básníky neklidu, úzkosti a víry: těmi, kdo v základu věcí shledávají nádheru, která jest jejich skrytým světlem a nejvlastnější látkou, jakkoli bolestivě se z nich dobývá“ (Václav Jamek, předmluva)

Formát 12,5 x 19 cm.
430 stran. Vázaná, ilustrovaná obálka.
ISBN : 2–910544–01–X

Nakladatelství Romarin, Grenoble.
Kritické dvojjazyčné vydání ve francouzštině a v češtině básní Suzanne Renaudové v překladu Bohuslava Reynka.
Předmluva Václav Jamek. Předmluva Michel (Jiří) Reynek.
Doslovy: Claude Kastler a Aleš Pohorský.
Poznámky. Chronologie. Bibliographie.
Ilustrace: 17 fotografií Daniel Reynek, 11 barevných reprodukcí frontispisů z původních vydání.
Vydání připravili Annick Auzimourová a Barbora Bukovinská .
Kniha vychází s laskavou podporou Ministerstva zahraničních věcí České republiky, Francouzského institutu v Praze,
a Centre National du Livre, Paříž.

Association Romarin

Devenir adhérent

C’est s’informer, contribuer, échanger, se rencontrer,
et cultiver des liens nés d’une histoire centenaire.

Cotisation 2020

L’association Romarin est une association à but non lucratif fondée à Grenoble (France) en 1993, régie par la loi du 1er juillet 1901 et enregistrée sous le n° 1/22101. Elle a pour objet de favoriser par tout moyen approprié la connaissance et le rayonnement des oeuvres de Suzanne Renaud et Bohuslav Reynek.

Romarin

Become a member

Znamená informovat se, přispívat, vyměňovat si názory, setkávat se a pěstovat vazby vzešlé ze stoleté tradice.

Cotisation 2021

Nezisková společnost založená v Grenoblu v prosinci 1993 má za cíl uchovávat a objevovat grafické a básnické dílo českého grafika Bohuslava Reynka a básnické dílo jeho grenobelské manželky Suzanne Renaudové.