Katalog nakladatelství

Nakladatelství Romarin

František HALAS:
Dětem – Un poète parle
aux enfants
.
1998

František Halas je český básník, současník Suzanne Renaudové a Bohuslava Reynka. Tyto verše a říkanky psal pro své dva syny Jana a Františka. Suzanne Renaudová pak přeložila tyto do té doby ve francouzštině nevydané dětské básničky pro své neteře, Suzanne a Magali. Překlad je často volný, tak, aby zachoval muzikálnost textů. Básničky jsou prezentovány společně s původním textem, v typografickém uspořádání, které hravě propojuje oba jazyky, českou a francouzskou verzi. Jako ilustrace byla vybrána díla Josefa Čapka, přítele Suzanne Renaudové a Bohuslava Reynka. Knihu na závěr doplňuje báseň Františka Halase Staré ženy, která která v adaptaci Suzanne Renaudové připomíná vnoučatům babičku, která je s nimi večer, než usnou.

Formát 18,7 x 15,3 cm.
80 stran. Vázaná, Barevná ilustrovaná obálka.
ISBN : 2–910544–05–2

Nakladatelství Romarin, Grenoble 1998.
Dvojjazyčné francouzsko-české vydání sbírky pětadvaceti básní psaných pro děti.
Překlad do češtiny Suzanne Renaud.
Poznámky o Františku Halasovi, Josefu Čapkovi, Suzanne Renaudové.
Černobílé ilustrace: 16 děl Josefa Čapka.
Kniha vychází s laskavou podporou Centre National du Livre, Paříž.

12,00

Association Romarin

Devenir adhérent

C’est s’informer, contribuer, échanger, se rencontrer,
et cultiver des liens nés d’une histoire centenaire.

Cotisation 2020

L’association Romarin est une association à but non lucratif fondée à Grenoble (France) en 1993, régie par la loi du 1er juillet 1901 et enregistrée sous le n° 1/22101. Elle a pour objet de favoriser par tout moyen approprié la connaissance et le rayonnement des oeuvres de Suzanne Renaud et Bohuslav Reynek.

Romarin

Become a member

Znamená informovat se, přispívat, vyměňovat si názory, setkávat se a pěstovat vazby vzešlé ze stoleté tradice.

Cotisation 2021

Nezisková společnost založená v Grenoblu v prosinci 1993 má za cíl uchovávat a objevovat grafické a básnické dílo českého grafika Bohuslava Reynka a básnické dílo jeho grenobelské manželky Suzanne Renaudové.