Katalog nakladatelství

Nakladatelství Romarin

Bohuslav REYNEK:
Had na sněhu –
Le serpent sur la neige
.
1997

Vyprodáno

První překlad díla českého básníka a grafika Bohuslava Reynka (1892-1971) do francouzštiny, Had na sněhu, [Le serpent sur la neige]. Tato sbírka čtyřiceti básní v próze napsaných kolem roku 1922 vyšla v autorském vydání v roce 1924 ve 120 výtiscích s linoryty Josefa Čapka. Řadí se mezi nemnohá díla českého expresionismu, která vycházela přibližně mezi lety 1915 až 1925, s ilustracemi Hofmana, Čapka, Špály a dalších. Francouzské vydání Hada na sněhu doprovázejí autorovy linoryty z roku 1920. „Všecko je vskutku čisto ve světě, kterým Reynek soustředěně pozoruje, o němž přemítá a jejž tlumočí – ne snad, že by lidé byli prostomyslně vnímáni jako bez-chybní a nezkažení, vždyť zlo, které obchází světem a rozežírá jej, Reynek vidí, rozpoznává a přijímá jako danost; všecko, dobro jako zlo, a položeno sem, do odraženého světla slov, jistým, jasným, úsečným rukopisem.“ (Sylvie Germain, předmluva, překlad Vlasta Dufková)

Formát 12,5 x 19 cm.
256 stran. Vázaná, ilustrovaná obálka.
ISBN : 2–910544–02–8

Nakladatelství Romarin, Grenoble 1997.
Dvojjazyčné francouzsko-české vydání sbírky básní v próze Bohuslava Reynka vydané v roce 1924.
Překlad do češtiny Xavier Galmiche.
Předmluva Sylvie Germainová.
Poznámky, chronologie, bibliographie.
Ilustrace: 27 linorytů Bohuslava Reynka, z nichž 8 barevně, faksimile původní obálky z roku 1924 (linoryt Josefa Čapka).
Kniha vychází s laskavou podporou Centre National du Livre, Paříž.

Association Romarin

Devenir adhérent

C’est s’informer, contribuer, échanger, se rencontrer,
et cultiver des liens nés d’une histoire centenaire.

Cotisation 2022

L’association Romarin est une association à but non lucratif fondée à Grenoble (France) en 1993, régie par la loi du 1er juillet 1901 et enregistrée sous le n° 1/22101. Elle a pour objet de favoriser par tout moyen approprié la connaissance et le rayonnement des oeuvres de Suzanne Renaud et Bohuslav Reynek.

Romarin

Become a member

Znamená informovat se, přispívat, vyměňovat si názory, setkávat se a pěstovat vazby vzešlé ze stoleté tradice.

Cotisation 2021

Nezisková společnost založená v Grenoblu v prosinci 1993 má za cíl uchovávat a objevovat grafické a básnické dílo českého grafika Bohuslava Reynka a básnické dílo jeho grenobelské manželky Suzanne Renaudové.