Katalog nakladatelství

Nakladatelství Romarin

Vladimír HOLAN:
Quelques poèmes – Básně.
2002

Vladimíru Holanovi vycházely četné sbírky před druhou světovou válkou i během ní, poté mu bylo prakticky až do začátku šedesátých let publikování zakázano. Suzanne Renaudová a Bohuslav Reynek přeložili několik básní tohoto velkého básníka pro své přátele. Překlady zůstaly nevydané, volně psané a spontánní, zůstaly zachovány na různých malých lístkách a škartkách. Někdy byly spěšně zaznamenány v dopisech a poslány přítelkyni do Francie, jako tomu bylo například u prvních čtyř básní. V této sbírce vycházejí poprvé. Přátelství Reynka a Holana patří k oněm „setkáním na dálku“, za které vděčíme poezii „jež odolává času a smrti“ […] Holan si Reynkových překladů vážil, měl rád jeho poezii a grafiky, obdivoval ho jako člověka. „když tu na Kampě byla před lety Vaše paní“, píše Holan Reynkovi u příležitosti jeho 75tých narozenin, „řekl jsem si: kněžna. Ale to už dávno předtím jsem věděl, že jste vzácná bytost, básník a grafik samosvůj a překladatel objevitel“. (Jan Vladislav, doslov).

Formát 12 x 17,5 cm.
54 stran. Vázaná. Barevná obálka.
ISBN Literární čajovna Suzanne Renaud : 80-902231-7-6
ISBN Romarin : 2–910544–09–5

Společné vydání Romarin et Literární čajovna Suzanne Renaud, Grenoble a Havlíčkův Brod 2002.
Dvojjazyčné vydání ve francouzštině a v češtině básní Vladimíra Holana v překladu Suzanne Renaudové a Bohuslava Reynka.
Doslov Jan Vladislav.
Ilustrace: 4 suchých jehel B. Reynka, 4 faksimile rukopisu B. Reynka, S. Renaudová a V. Holana.

12,00

Association Romarin

Devenir adhérent

C’est s’informer, contribuer, échanger, se rencontrer,
et cultiver des liens nés d’une histoire centenaire.

Cotisation 2022

L’association Romarin est une association à but non lucratif fondée à Grenoble (France) en 1993, régie par la loi du 1er juillet 1901 et enregistrée sous le n° 1/22101. Elle a pour objet de favoriser par tout moyen approprié la connaissance et le rayonnement des oeuvres de Suzanne Renaud et Bohuslav Reynek.

Romarin

Become a member

Znamená informovat se, přispívat, vyměňovat si názory, setkávat se a pěstovat vazby vzešlé ze stoleté tradice.

Cotisation 2021

Nezisková společnost založená v Grenoblu v prosinci 1993 má za cíl uchovávat a objevovat grafické a básnické dílo českého grafika Bohuslava Reynka a básnické dílo jeho grenobelské manželky Suzanne Renaudové.