Katalog nakladatelství

Nakladatelství Romarin

Suzanne RENAUD:
Œuvres. Les gonds
du silence
(Díl II).
[Stěžeje ticha].
1999

Druhý a poslední díl kritického vydání kompletního Básnického díla Suzanne Renaudové, svazek Les gonds du silence [Dílo. Stěžeje ticha], navazuje na Œuvres — Dílo (díl I), dvoujazyčné vydání autorčiných sbírek, které vyšly v překladech Bohuslava Reynka. V tomto svazku jsou shromážděny básně Suzanne Renaudové, které ve své většině ve Francii nevyšly. Jde celkem o soubor sto dvaceti básní, mezi něž patří jak básně rané, tak ty z pozdního období, verše krátké a strohé, poslední autorčin básnický testament. Tímto je básnický odkaz Suzanne Renaudové k dispozici v jejím rodném jazyce, a to v kompletním vydání.

Formát 12,5 x 19 cm.
340 pages. Vázaná, ilustrovaná obálka.
ISBN : 2-910544-07-9

Nakladatelství Romarin, Grenoble 1999.
Druhý svazek kritického vydání básní Suzanne Renaudové.
Jazyk: francouzský.
Poznámky, chronologie, bibliographie.
Biografický text Annick Auzimourová, překlad do češtiny Jiří Reynek.
Ilustrace: frontispice Bohuslava Reynka, 25 fotografií barevné a černobílé ilustrace Daniel Reynek, 2 fotografií Pavel Šindelář.
Vydání připravili Annick Auzimourová a Barbora Bukovinská.
Kniha vychází s laskavou podporou Ministerstva zahraničních věcí České republiky a Centre National du Livre, Paříž.

14,00

Association Romarin

Devenir adhérent

C’est s’informer, contribuer, échanger, se rencontrer,
et cultiver des liens nés d’une histoire centenaire.

Cotisation 2020

L’association Romarin est une association à but non lucratif fondée à Grenoble (France) en 1993, régie par la loi du 1er juillet 1901 et enregistrée sous le n° 1/22101. Elle a pour objet de favoriser par tout moyen approprié la connaissance et le rayonnement des oeuvres de Suzanne Renaud et Bohuslav Reynek.

Romarin

Become a member

Znamená informovat se, přispívat, vyměňovat si názory, setkávat se a pěstovat vazby vzešlé ze stoleté tradice.

Cotisation 2021

Nezisková společnost založená v Grenoblu v prosinci 1993 má za cíl uchovávat a objevovat grafické a básnické dílo českého grafika Bohuslava Reynka a básnické dílo jeho grenobelské manželky Suzanne Renaudové.