Katalog nakladatelství

Nakladatelství Romarin

Suzanne RENAUD,
Henri POURRAT:
Correspondance (1947-1959).
2001

V této publikaci vychází kompletní korespondence spisovatele Henriho Pourrata se Suzanne Renaudovou a Bohuslavem Reynkem, tj. třiatřicet dopisů Henriho Pourrata, čtyřiačtyřicet dopisů Suzanne Renaudové a dva Bohuslava Reynka. Výměna listů začala po druhé světové válce, po které následovalo období uzavření Československa Železnou oponou, které omezilo kontakty s Francií, a rozdělilo vlasti těchto pisatelů. Výměnu dopisů ukončila smrt Henriho Pourrata. Epistolární přátelství dává tušit opravdové souznění na dálku, existující přes veškerou nepřízeň doby mezi Petrkovem v Čechách a Ambertem v kraji Auvergne. Vzdáleni literárnímu životu, uzavřeni ve svých domovech otevřených přírodě, píší tito autoři o svých emocích. „Z dopisů dýchá jistá poezie míst, citlivě vyjádřená a prožitá, ve které tušíme existenci toho, co Henri Pourrat nazývá ¸skutečnou vlastí´ a která byla tím pravým místem jejich setkání“ (Anette Pourratová, předmluva).

Formát 12,5 x 19 cm.
256 stran. Brožovaná, ilustrovaná obálka.
ISBN : 2-910544-08-7

Nakladatelství Romarin, Grenoble 2001.
Jazyk: francouzský.
Předmluva Annette Pourrat.
Ilustrace: pět suchých jehel B. Reynka, čtyři faksimile rukopisu
S. Renaudové, jedno faksimile B. Reynka, čtyři faksimile rukopisu
H. Pourrata, dvanáct fotografií. Reprodukce děl Mikoláše Alše,
Josefa Lady, Françoise Angeliho, Michaela Floriana, Willi Wessela,
Jiřího Trnky.
Vydání sestavily a poznámkovým aparátem opatřily Annick Auzimourová a Annette Pourratová.
Kniha vychází s laskavou podporou Société des Amis d’Henri Pourrat.

12,00

Association Romarin

Devenir adhérent

C’est s’informer, contribuer, échanger, se rencontrer,
et cultiver des liens nés d’une histoire centenaire.

Cotisation 2022

L’association Romarin est une association à but non lucratif fondée à Grenoble (France) en 1993, régie par la loi du 1er juillet 1901 et enregistrée sous le n° 1/22101. Elle a pour objet de favoriser par tout moyen approprié la connaissance et le rayonnement des oeuvres de Suzanne Renaud et Bohuslav Reynek.

Romarin

Become a member

Znamená informovat se, přispívat, vyměňovat si názory, setkávat se a pěstovat vazby vzešlé ze stoleté tradice.

Cotisation 2021

Nezisková společnost založená v Grenoblu v prosinci 1993 má za cíl uchovávat a objevovat grafické a básnické dílo českého grafika Bohuslava Reynka a básnické dílo jeho grenobelské manželky Suzanne Renaudové.