Katalog nakladatelství

Nakladatelství Romarin

Bohuslav REYNEK,
Suzanne RENAUD, Jean LEBRAU,
Andrée APPERCELLE: Correspondance – Korespondence.
2019

Bohuslav Reynek (1892-1971) a jeho žena Suzanne Renaudová (1889-1964) poslali z Petrkova v Československu, kde žili, svým přátelům do Francie, z nichž někteří byli spisovatelé nebo umělci, četné dopisy. Tato literární korespondence je málo známá. Před vydáním předkládané publikace vyšly, a to ve francouzštině, jedině dopisy mezi Suzanne Renaud a Henri Pourratem. Teprve až po druhé světové válce vstupuje dvojice Renaudová-Reynek do písemného styku s Jeanem Lebrau (1891-1983) z Moux, kde se narodil i zemřel, a s Andrée Appercelleovou, narozenou v Grenoblu, kde tato i doposud žije. Dva básníci, z nichž jeden pobýval ve vesnici vinařů v Aude, zemi suché a vonící, a druhá ve městě sevřeném vysokými zasněženými horami. Básník – vinař, přesvědčený katolík, Jean Lebrau, rád navštěvuje mnichy z kláštera d´En-Calcat. Andrée Appercellová má ráda zvířata, přijímá za své myšlenky komunismu a cestuje do Československa poststalinských let. Díky společnému umění a citu pro krásu, tito čtyři básníci sdílejí lásku k přírodě a prostým lidem, víru v lidskou duši, a též své modlitby za lepší svět.

Formát 12,5 x 19 cm.
248 stran. Brožovaná, ilustrovaná obálka.
ISBN : 2–910544–19–2

Nakladatelství Romarin, Grenoble 2019.
Dvojjazyčné francouzsko-české vydání.
Z francouzštiny přeložil Petr Řezníček.
Poznámky, chronologie, bibliographie.
Jedenáct barevných ilustrací z díla B. Reynka.
Černobílé ilustrace v textu.
Tato kniha vychází s laskavou pomocí Ministerstva zahraničních věcí
a Ministerstva kultury České republiky,
a Nadace Fonds de Dotation Renaud Reynek (Francie).

13,00

Association Romarin

Devenir adhérent

C’est s’informer, contribuer, échanger, se rencontrer,
et cultiver des liens nés d’une histoire centenaire.

Cotisation 2020

L’association Romarin est une association à but non lucratif fondée à Grenoble (France) en 1993, régie par la loi du 1er juillet 1901 et enregistrée sous le n° 1/22101. Elle a pour objet de favoriser par tout moyen approprié la connaissance et le rayonnement des oeuvres de Suzanne Renaud et Bohuslav Reynek.

Romarin

Become a member

Znamená informovat se, přispívat, vyměňovat si názory, setkávat se a pěstovat vazby vzešlé ze stoleté tradice.

Cotisation 2021

Nezisková společnost založená v Grenoblu v prosinci 1993 má za cíl uchovávat a objevovat grafické a básnické dílo českého grafika Bohuslava Reynka a básnické dílo jeho grenobelské manželky Suzanne Renaudové.