Katalog nakladatelství

Nakladatelství Romarin

Annick AUZIMOUR:
Henriette Gröll. Grand peintre.
Et femme
.
[Henriette Gröll. Velké malířka.
A žena
].
1997

Autorka byla v posledních letech života blízkou přítelkyní Henriette Gröllové (1906-1996), a mohla tak věrně zachytit život této malířky, Pařížanky a zároveň ženy pevně usazené v kraji Dauphiné. Vášnivý život této silné osobnosti, umělkyně, mezi jejíž blízké přátele patřila řada velkých spisovatelů 20. století od André Malrauxe až po Saint-Exupéryho. Henriette Gröllová se jako figurativní malířka, nehledící na módní směry, velmi rychle zařadila po boku Suzanne Valadonové a Marie Laurencinové mezi vzácné malířky, které ovlivnily současné malířství. Vytvořila rozsáhlé dílo (portréty, krajiny a zátiší), které se dnes nachází v soukromých sbírkách a muzeích ve Francii i v zahraničí. Na konci publikace uvádíme několik dopisů mezi umělkyní a Suzanne Renaudovou, které jsou vzpomínkou na setkání těchtou dvou velkých dam.

Formát 12,5 x 19 cm.
144 stran. Vázaná, ilustrovaná obálka.
ISBN : 2–910544–03–6

Nakladatelství Romarin, Grenoble 1997.
Jazyk: francouzský.
Biografický text.
Dopisy Henriette Gröllová a Suzanne Renaudová.
Předmluva Paul Dreyfus. Poznámky, chronologie.
Ilustrace: 8 olejomaleb a 13 černobílých kreseb Henriette Gröllové, 3 fotografie umělkyně a jejího domu v Sassenage, 2 suché jehly André Dunoyera de Segonzac.

9,00

Association Romarin

Devenir adhérent

C’est s’informer, contribuer, échanger, se rencontrer,
et cultiver des liens nés d’une histoire centenaire.

Cotisation 2020

L’association Romarin est une association à but non lucratif fondée à Grenoble (France) en 1993, régie par la loi du 1er juillet 1901 et enregistrée sous le n° 1/22101. Elle a pour objet de favoriser par tout moyen approprié la connaissance et le rayonnement des oeuvres de Suzanne Renaud et Bohuslav Reynek.

Romarin

Become a member

Znamená informovat se, přispívat, vyměňovat si názory, setkávat se a pěstovat vazby vzešlé ze stoleté tradice.

Cotisation 2021

Nezisková společnost založená v Grenoblu v prosinci 1993 má za cíl uchovávat a objevovat grafické a básnické dílo českého grafika Bohuslava Reynka a básnické dílo jeho grenobelské manželky Suzanne Renaudové.