Katalog nakladatelství

Nakladatelství Romarin

Kolektiv autorů
L’œuvre de Bohuslav Reynek.
Une éclaircie au loin…

[Dílo Bohuslava Reynka.
Vzdálené objasnění…
]
2000

Vyprodáno

Na publikaci věnující se různým pohledům na dílo českého grafika a básníka Bohuslava Reynka spolupracovali francouzští a čeští básníci, spisovatelé a univerzitní profesoři. Texty, které většinou ještě nevyšly, zahrnují svědectví či vzpomínky, eseje a kritické pohledy, ozřejmují aspekty umělecké tvorby jakožto záležitosti ducha, věnují se osobnosti, která přitahuje upřímností svého předvědčení. Reynkovo dílo je skutečným mostem mezi Českými zeměmi a Francií, ztělesňuje celistvost, o kterou usilují naši současníci.

Formát 14,5 x 21 cm.
236 stran. Brožovaná, ilustrovaná obálka.
ISSN : 1247–013

Essais sur le discours de l’Europe éclatée, N° 16.
Společné nakladatelství Université Stendhal a Romarin, Grenoble 2000.
Publikace částečně dvojjazyčně. Texty I. Diviš, L. Froulíková,
X. Galmiche, S. Germainová, Z. Hejda, V. Jirousová, C. Kastler,
K. Křepelka, J. Mlejnek, M. C. Putna, J. Šerých, Z. Stavinohová,
J. Topol, J. Vladislav.
Bibliographie a chronologie.
Ilustrace: 9 děl B. Reynka, fotografie.
Vydání připravili Annick Auzimourová a Lenka Froulíková.
Kniha vychází s laskavou podporou Ministerstva zahraničních věcí České republiky, Conseil général de l’Isère a Francouzského institutu v Praze.

Association Romarin

Devenir adhérent

C’est s’informer, contribuer, échanger, se rencontrer,
et cultiver des liens nés d’une histoire centenaire.

Cotisation 2020

L’association Romarin est une association à but non lucratif fondée à Grenoble (France) en 1993, régie par la loi du 1er juillet 1901 et enregistrée sous le n° 1/22101. Elle a pour objet de favoriser par tout moyen approprié la connaissance et le rayonnement des oeuvres de Suzanne Renaud et Bohuslav Reynek.

Romarin

Become a member

Znamená informovat se, přispívat, vyměňovat si názory, setkávat se a pěstovat vazby vzešlé ze stoleté tradice.

Cotisation 2021

Nezisková společnost založená v Grenoblu v prosinci 1993 má za cíl uchovávat a objevovat grafické a básnické dílo českého grafika Bohuslava Reynka a básnické dílo jeho grenobelské manželky Suzanne Renaudové.