Katalog nakladatelství

Nakladatelství Romarin

Annick AUZIMOUR, Jiří ŠERÝCH:
Le Don Quichotte de Reynek – Reynkův Don Quijote,
a Il y a bien longtemps –
Je to už dávno
.
2016

Album Don Quichotte Bohuslava Reynka (1892-1971) bylo představeno veřejnosti poprvé 7. listopadu 1960 v Grenoblu na výstavě uspořádané knihkupcem Jeanem Damienem. Český grafik se epopejí Cervantesova hrdiny zaobíral již dlouhou dobu. Celý život snil o jižních krajích, suchých a plných vůní, a svým tichým a laskavým uměním vzdoroval obtížím, kterým čelil ve svém bezprostředním okolí v době války a za totalitního režimu. Série čtrnácti grafik věnovaných rytíři smutné postavy, jediné umělcovo dílo inspirované literárním tématem, čekalo ovšem až na rok 1960, kdy znovuožilo ve Francii, jak si autor přál. Album najde svou konečnou podobu a definitivní kompozici v cyklu Don Quijote, který byl veřejnosti představen v Brně 2. dubna 1965 v rámci výjimečné výstavy, která představila umělcovo dílo, opomíjené v Československu zhruba čtyři desetiletí.
Dva autoři a znalci jeho díla, kteří byli umělci blízcí za jeho života, přinášejí v tomto svazku příběh geneze tohoto Dona Quichotta, jehož jednotlivé scenérie ožívají ve světě Reynkovi dobře známém, v Petrkově na Vysočině, kde umělec žije a kde zachycuje do grafik své vize zasněžené středoevropské krajiny. Přinášíme je tedy dnes spolu s Reynkovými grafikami a navíc k nim připojujeme jímavý vzpomínkový text historika umění Jiřího Šerých Je to už dávno – Il y a bien longtemps.

Formát 21 x 21 cm.
144 stran. Brožované, obálka s ilustrací.
ISBN : 2–910544–16–4

Vydávání Romarin, Grenoble 2016.
Dvojjazyčné francouzsko-české vydání.
Texty Annick Auzimourová a Jiří Šerých.
Překlad do češtiny Petr Turek, do francouzštiny Benoît Meunier.
Barevné ilustrace: 2 sešity, 16 a 32 stran, 34 reprodukcí v textu.
Tato kniha vychází s laskavou pomocí Ministerstva zahraničních věcí České republiky a Nadace Fonds de Dotation Renaud Reynek (Francie).

18,00

Association Romarin

Devenir adhérent

C’est s’informer, contribuer, échanger, se rencontrer,
et cultiver des liens nés d’une histoire centenaire.

Cotisation 2022

L’association Romarin est une association à but non lucratif fondée à Grenoble (France) en 1993, régie par la loi du 1er juillet 1901 et enregistrée sous le n° 1/22101. Elle a pour objet de favoriser par tout moyen approprié la connaissance et le rayonnement des oeuvres de Suzanne Renaud et Bohuslav Reynek.

Romarin

Become a member

Znamená informovat se, přispívat, vyměňovat si názory, setkávat se a pěstovat vazby vzešlé ze stoleté tradice.

Cotisation 2021

Nezisková společnost založená v Grenoblu v prosinci 1993 má za cíl uchovávat a objevovat grafické a básnické dílo českého grafika Bohuslava Reynka a básnické dílo jeho grenobelské manželky Suzanne Renaudové.