Nadace Renaud Reynek

Dotace DRR

Knihovna DRR

Dotace Reynaud Reynek vlastní knihovnu obsahující originální sbírky literárního díla Suzanne Renaud a Bohuslava Reynka jakož i četné referenční publikace týkající se obou umělců.

Některé vzácné exempláře