Nadace Renaud Reynek

Dotace DRR

Výstavy DRR

Bohuslav Reynek. Rytiny z padesátých let. Saint-Martin-d´Uriage (Isère), Le Belvédère, 1.02-10.03.2013.
Výstava Bohuslav Reynek (1892-1971) – Rytiny z padesátých let dávají příležitost vhlédnout do tvorby jednoho tvůrčího desetiletí s poukazem na hluboký vliv Francie na českého umělce. Jde o v mládí vytvořené rytiny, zrozené v Petrkově, posbírané kdysi v intimitě dauphinských chalup, se kterými se publikum poprvé seznámilo těsně po druhé světové válce díky grenobelským výstavám, jenž je takto znovu při této příležitosti objevována. Krajiny, církevní scény, vzácná alba vykreslovaly po dlouhá léta obrazem, co slova posílaná v dopisech přátelům ve Francii vyjadřovala jen těžko o umělcově životě v temném Československu. Díla ukázaná na výstavě pocházejí ze soukromých francouzských sbírek.

Association Romarin

Devenir adhérent

C’est s’informer, contribuer, échanger, se rencontrer,
et cultiver des liens nés d’une histoire centenaire.

Cotisation 2020

L’association Romarin est une association à but non lucratif fondée à Grenoble (France) en 1993, régie par la loi du 1er juillet 1901 et enregistrée sous le n° 1/22101. Elle a pour objet de favoriser par tout moyen approprié la connaissance et le rayonnement des oeuvres de Suzanne Renaud et Bohuslav Reynek.

Romarin

Become a member

Znamená informovat se, přispívat, vyměňovat si názory, setkávat se a pěstovat vazby vzešlé ze stoleté tradice.

Cotisation 2021

Nezisková společnost založená v Grenoblu v prosinci 1993 má za cíl uchovávat a objevovat grafické a básnické dílo českého grafika Bohuslava Reynka a básnické dílo jeho grenobelské manželky Suzanne Renaudové.