Katalog nakladatelství

Nakladatelství Romarin

Suzanne RENAUD:
Lettres à Suzon –
Dopisy Suzon (1947-1963)

a Souvenirs de famille
autor Magali Robert
2014

Čtyřicet pět dopisů odeslaných z Petrkova, české vesničky, v níž básnířka Suzanne Renaudová žila od roku 1936 po boku českého grafika Bohuslava Reynka, představuje téměř celou korespondenci, kterou básnířka odeslala své neteři Suzanne řečené Suzon, starší dceři její sestry Marcelle, s nimiž se po roce 1947 kvůli politickému vývoji již nikdy nesetkala. Kvůli cenzuře i z ostychu nemůže autorka příliš svobodně psát o každodenním životě. V korespondenci mluví o sobě pouze v náznacích, se špetkou humoru, aby dokázala vzdorovat útlaku komunistického režimu. Dopisy jsou napsány krásným básnickým jazykem, představují zdroj životopisných i literárních informací a umožňují tak lépe poznat osobnost Suzanne Renaudové, jejíž myšlenky prozrazují v tichosti jistou moudrost. Vzhledem k tomu, že listů, ve kterých Suzon odpovídala, se dodnes našlo jen málo, doprovázejí tuto korespondenciso Souvenirs de famille [Rodinné vzpomínky] z pera Magali Robertové, Suzonniny sestry, které osvětlují její kontext a obohacují ji.

Formát 15 x 21 cm.
332 stran. Brožovaná, ilustrovaná obálka.
ISBN : 2–910544–14-1

Vydávání Romarin, Grenoble 2014.
Dvojjazyčné francouzsko-české vydání.
Z francouzštiny přeložil Magdalena Hrozínková.
Předmluva Annick Auzimourová.
Poznámky, chronologie, genealogie.
Texty Magali Robertová.
Frontispice Bohuslava Reynka.
Barevné ilustrace: deset kreseb Magali Robertové.
Fotografií Daniela Reynka.
Vydání připravili Annick Auzimourová, Magdalena Hrozínková
a Magali Robertová.

15,00

Association Romarin

Devenir adhérent

C’est s’informer, contribuer, échanger, se rencontrer,
et cultiver des liens nés d’une histoire centenaire.

Cotisation 2020

L’association Romarin est une association à but non lucratif fondée à Grenoble (France) en 1993, régie par la loi du 1er juillet 1901 et enregistrée sous le n° 1/22101. Elle a pour objet de favoriser par tout moyen approprié la connaissance et le rayonnement des oeuvres de Suzanne Renaud et Bohuslav Reynek.

Romarin

Become a member

Znamená informovat se, přispívat, vyměňovat si názory, setkávat se a pěstovat vazby vzešlé ze stoleté tradice.

Cotisation 2021

Nezisková společnost založená v Grenoblu v prosinci 1993 má za cíl uchovávat a objevovat grafické a básnické dílo českého grafika Bohuslava Reynka a básnické dílo jeho grenobelské manželky Suzanne Renaudové.