Katalog nakladatelství

Nakladatelství Romarin

Suzanne RENAUD, Bohuslav REYNEK : Lettres à Annette / Dopisy Annette

Dvojjazyčné vydání, ve francouzštině a v češtině .
Překlad do francouzštiny Dagmar a František Halas.
Úvod Annick Auzimourová.
Barevné ilustrace: děl Bohuslava Reynka, fotografies.
Černobílé ilustrace v textu: fotografies Daniel Reynek,
Jiří Škoch, Pavel Jasanský, Pavel Šindelář, Annick Roy.
Kniha vychází s laskavou podporou Ministerstva zahraničních věcí a Ministerstva kultury České republiky,a Nadace Fonds de Dotation Renaud Reynek (Francie).

Format 12,5 x 19 cm.
260 stran. Brožovaná, ilustrovaná obálka.
ISBN 2–910544-20-6
Cena 10 €

Na počátku šedesátých let, po období nedostatku a izolace v domě v Petrkově, ze kterého se stalo JZD, se Suzanne Renaudová a Bohuslav Reynek mohli těšit z řady setkání s mnoha návštěvníky, kteří za grafikem přijížděli. Věrní přátelé, které poznali mezi válkami v kraji Dauphiné, přijížděli také z Francie. V roce 1963 pobývala celé září v Petrkově „Annette“, dívka z Grenoblu. „Odhodlání, se kterým se vydala na cestu a překonala tolik kilometrů, neudělalo radost jen básníkovi. Pro jeho ženu bylo skutečnou kapkou živé vody spadlé z nebe. […] A bylo dáno, aby (o třicet let později), založila v Grenoblu Romarin – společnost přátel Suzanne Renaudové a Bohuslava Reynka“ (Jiří Šerých, Už je to dávno).

10,00

Association Romarin

Devenir adhérent

C’est s’informer, contribuer, échanger, se rencontrer,
et cultiver des liens nés d’une histoire centenaire.

Cotisation 2022

L’association Romarin est une association à but non lucratif fondée à Grenoble (France) en 1993, régie par la loi du 1er juillet 1901 et enregistrée sous le n° 1/22101. Elle a pour objet de favoriser par tout moyen approprié la connaissance et le rayonnement des oeuvres de Suzanne Renaud et Bohuslav Reynek.

Romarin

Become a member

Znamená informovat se, přispívat, vyměňovat si názory, setkávat se a pěstovat vazby vzešlé ze stoleté tradice.

Cotisation 2021

Nezisková společnost založená v Grenoblu v prosinci 1993 má za cíl uchovávat a objevovat grafické a básnické dílo českého grafika Bohuslava Reynka a básnické dílo jeho grenobelské manželky Suzanne Renaudové.