Katalog nakladatelství

Nakladatelství Romarin

Kolektiv autorů
Romarin ou Annette et Jean.
Ballades et poésies populaires tchèques et moraves
.
České a moravské lidové písně
a balady
.
Překlad Suzanne Renaud.
2002

K adaptacím české lidové poezie, psaným krátce po druhé světové válce, inspirovaly Suzanne Renaudovou texty shromážděné v 19. století spisovatelem K. J. Erbenem (1811-1870). Tento historik a lingvista posbíral velké množství českých a slovanských písní, pořekadel a pohádek, které vyšly ve třech svazcích v roce 1840. Na jeho dílo navázali F. Sušil a F. Bartoš. Korespondence Suzanne Renaudové s Henri Pourratem, vydaná v knize Correspondance (1947-1959), dokládá, že kolem roku 1952 chystali oba adresáti vydání těchto adaptací lidové poezie. K vydání tehdy nedošlo. Henri Pourrat připravil řazení jednotlivých textů, a toto vydání jej respektuje. Do druhé části knihy byly zařazeny české originály. Suzanne Renaudová byla nejen básnířkou, ale i hudebnicí, a dokázala tak převést do rodného jazyka písně, které by bez jejího básnického převodu, který zachovává rytmus a melodii, ztrácely smysl. „Tak jsem je milovala a natrhala. Ač jim chybí nápěv, který je vždy sleduje jako stín, jako vítr nebo bzukot včel, přece snad neztratily rytmus a barvu v dechu jiné řeči. Dala jsem je do džbánu, naplněného čerstvou vodou a postavila na okno, otáčejí se za světlem důvěrného obzoru.“ (Suzanne Renaudová, předmluva).

Formát 15 x 21 cm.
320 stran. Vázaná, barevná obálka.
ISBN : 2–910544–10–9

Nakladatelství Romarin, Grenoble 2002.
Dvojjazyčné francouzsko-české vydání.
Překlad a předmluva Suzanne Renaudová.
Doslov Annette Pourratová.
Ilustrace: čtyři děl Josef Mánes, čtyři faksimile rukopisu
S. Renaudové. Poznámky a bibliographie.
Vydání připravili Annick Auzimourová, Barbora Bukovinská
a Petr Turek ve spolupráci s Věrou Thořovou.
Kniha vychází s laskavou podporou Ministerstva zahraničních věcí České republiky, Centre National du Livre, Paříž, a Conseil général de l’Isère.

20,00

Association Romarin

Devenir adhérent

C’est s’informer, contribuer, échanger, se rencontrer,
et cultiver des liens nés d’une histoire centenaire.

Cotisation 2020

L’association Romarin est une association à but non lucratif fondée à Grenoble (France) en 1993, régie par la loi du 1er juillet 1901 et enregistrée sous le n° 1/22101. Elle a pour objet de favoriser par tout moyen approprié la connaissance et le rayonnement des oeuvres de Suzanne Renaud et Bohuslav Reynek.

Romarin

Become a member

Znamená informovat se, přispívat, vyměňovat si názory, setkávat se a pěstovat vazby vzešlé ze stoleté tradice.

Cotisation 2021

Nezisková společnost založená v Grenoblu v prosinci 1993 má za cíl uchovávat a objevovat grafické a básnické dílo českého grafika Bohuslava Reynka a básnické dílo jeho grenobelské manželky Suzanne Renaudové.