Katalog nakladatelství

Nakladatelství Romarin

Kolektiv autorů
Bohuslav Reynek. Pieta v lod’ce –
Pietà dans la barque
.
2002

Formát 20 x 25 cm.
176 stran. Vázaná.
ISBN : 80-85085-56-9

Nakladatelství Památnik národního písemnictví, Praha 2002.
Dvojjazyčné francouzsko-české vydání.
Texty A. Auzimour, Michel (Jiří) Reynek, Martin C. Putna.
Ilustrace: 43 děl B. Reynka.
Fotografie.

20,00

Association Romarin

Devenir adhérent

C’est s’informer, contribuer, échanger, se rencontrer,
et cultiver des liens nés d’une histoire centenaire.

Cotisation 2022

L’association Romarin est une association à but non lucratif fondée à Grenoble (France) en 1993, régie par la loi du 1er juillet 1901 et enregistrée sous le n° 1/22101. Elle a pour objet de favoriser par tout moyen approprié la connaissance et le rayonnement des oeuvres de Suzanne Renaud et Bohuslav Reynek.

Romarin

Become a member

Znamená informovat se, přispívat, vyměňovat si názory, setkávat se a pěstovat vazby vzešlé ze stoleté tradice.

Cotisation 2021

Nezisková společnost založená v Grenoblu v prosinci 1993 má za cíl uchovávat a objevovat grafické a básnické dílo českého grafika Bohuslava Reynka a básnické dílo jeho grenobelské manželky Suzanne Renaudové.