Katalog nakladatelství

Nakladatelství Romarin

Kolektiv autorů
Bohuslav Reynek. L’image dans l’œuvre poétique et graphique.
[Obraz v básnickém
a grafickém díle
].
1997

Tento svazek vyšel u příležitosti výstavy Bohuslav Reynek, která se konala v Muzeu v Grenoblu (Tour de l’Isle, 30. 11. 1997 – 26. 1. 1998) a jednodenního semináře na téma „Obraz v básnickém a grafickém díle“, pořádaného 17. ledna 1998 tamtéž. Obsahuje příspěvky spisovatelů a kritiků umění z obou zemí – Francie a České republiky. Tato studie představuje francouzským čtenářům umění českého tvůrce, který došel ve své zemi uznání a patří mezi přední umělce a básníky 20. století. Texty jednotlivých autorů doprovázejí básně Bohuslava Reynka, které zde vycházejí ve francouzštině poprvé, stejně jako dvacet reprodukcí kreseb a grafik dokládajících jeho umělecký vývoj.

Formát 21 x 21 cm.
60 stran. Brožovaná, ilustrovaná obálka.
ISBN : 2–910544–04–4

Nakladatelství Romarin, Grenoble 1997.
Předmluva Serge Lemoine. Texty M. Reynek, A. Appercellová,
T. Dufrêne, O. Félix-Faure, X. Galmiche, S. Germainová,
M. Hlaváčková, V. Jirousová, J. Med, J. Mlejnek, A. Pizerra,
J. Šerých, J. Vladislav.
Doslov X. Galmiche. Poznámky, chronologie.
Ilustrace: 15 barevné děl Bohuslava Reynka, 5 černobílé děl Bohuslava Reynka, díla různých umělců, fotografie.

12,00

Association Romarin

Devenir adhérent

C’est s’informer, contribuer, échanger, se rencontrer,
et cultiver des liens nés d’une histoire centenaire.

Cotisation 2022

L’association Romarin est une association à but non lucratif fondée à Grenoble (France) en 1993, régie par la loi du 1er juillet 1901 et enregistrée sous le n° 1/22101. Elle a pour objet de favoriser par tout moyen approprié la connaissance et le rayonnement des oeuvres de Suzanne Renaud et Bohuslav Reynek.

Romarin

Become a member

Znamená informovat se, přispívat, vyměňovat si názory, setkávat se a pěstovat vazby vzešlé ze stoleté tradice.

Cotisation 2021

Nezisková společnost založená v Grenoblu v prosinci 1993 má za cíl uchovávat a objevovat grafické a básnické dílo českého grafika Bohuslava Reynka a básnické dílo jeho grenobelské manželky Suzanne Renaudové.