Katalog nakladatelství

Nakladatelství Romarin

Kolektiv autorů
Bohuslav Reynek (1892-1971)
Estampes des années cinquante
.
[Tisky z padesátých let].
2013

Bylo to právě ve Francii, mezi dvěma válkami, kdy jméno Bohuslava Reynka, tohoto „Čecha z Grenoblu“, poprvé přilákalo pozornost publika na výstavě jeho kreseb. Při dalších výstavách v letech 1950, 1953 a 1960 představil také svůj grafický talent. Katalog výstavy je věnován jednomu konkrétnímu období Reynkovy tvorby, a to padesátým létům. Toto desetiletí podrobně prozkoumala a představila historička umění Nathalie Servonnat-Favierová. Její text Reynek a Francie, od Joba k Donu Quijotovi přináší analýzu vývoje tohoto umělce, jeho zachycování krajin a biblických scén, a sleduje jeho cestu k použití barev a techniky monotypu v grafickém díle. Tuto podrobnou studii doplňuje svědectví Elizabeth Félix-Faurové, s níž pojilo Bohuslava Reynka dlouholeté přátelství, a která se zabývá Reynkovým „francouzským“ obdobím, jež je kromě kraje Dauphiné prakticky neznámé.

Formát 21 x 21 cm.
64 stran. Brožovaná, ilustrovaná obálka.
ISBN : 2–910544–12–5

Nakladatelství Romarin, Grenoble 2013.
Katalog výstavy Bohuslav Reynek, Saint-Martin-d’Uriage, 1.02-10.03.2013.
Jazyk: francouzský.
Texty A. Auzimourová, N. Servonnat-Favierová, O. Félix-Faure.
Dopisy Suzanne Renaudové Gabrielle Félix-Faurové.
Rozhovor s Élizabeth Fělix-Faurovou.
Chronologie. Seznam vystavených děl. Grafická technika.
Barevné ilustrace : 26 děl Bohuslava Reynka.
Vydání připravily Annick Auzimourová a Nathalie Servonnat-Favierová.

15,00

Association Romarin

Devenir adhérent

C’est s’informer, contribuer, échanger, se rencontrer,
et cultiver des liens nés d’une histoire centenaire.

Cotisation 2020

L’association Romarin est une association à but non lucratif fondée à Grenoble (France) en 1993, régie par la loi du 1er juillet 1901 et enregistrée sous le n° 1/22101. Elle a pour objet de favoriser par tout moyen approprié la connaissance et le rayonnement des oeuvres de Suzanne Renaud et Bohuslav Reynek.

Romarin

Become a member

Znamená informovat se, přispívat, vyměňovat si názory, setkávat se a pěstovat vazby vzešlé ze stoleté tradice.

Cotisation 2021

Nezisková společnost založená v Grenoblu v prosinci 1993 má za cíl uchovávat a objevovat grafické a básnické dílo českého grafika Bohuslava Reynka a básnické dílo jeho grenobelské manželky Suzanne Renaudové.