Katalog nakladatelství

Nakladatelství Romarin

Bohuslav REYNEK:
Lettres à Bohumila –
Dopisy Bohumile. 1921

2017

Hrstka dopisů, které Bohuslav Reynek adresoval během roku 1921 Bohumile Pojerové, dceři nakladatele Jana V. Pojera, zůstávala do dnešních dnů skryta v kruhu rodinném. V roce 1921 bylo Reynkovi dvacet devět let, Bohumile devatenáct. Vedle zmínek o setkáních, četbě a četných událostech, které dokládají rodící se přátelství dvou mladých lidí, jež by jejich rodiče jistě rádi viděli pospolu, jsou tyto stručné listy pohledem na osobnost budoucího velkého umělce. Upřímnost, jasnozřivost, čestnost, pronikavé úsudky, to vše jsou vlastnosti, které napříště, navzdory nepřízním doby, budou utvářet Reynkův lidský úděl a jeho poslání umělce, a lze je vysledovat již ve stručných větách psaných jemným a ostrým písmem. O několik let později vezme mladý básník osud do svých rukou a v Grenoblu si vybere za ženu Suzanne Renaudovou, básnířku, jejíž dílo bude nejprve objeveno v překladech jejího muže v Československu. Ve Francii zůstane až do kritického vydání kompletního básnického díla v nakladatelství Romarin neznámé (I. 1995, II. 1999). „Z listů, které jsme zde uveřejnili, vystupuje básník Reynek jako člověk, jako muž čestný, přímý, vědomý si své odpovědnosti před životem, před lidmi, před Bohem. A proto chceme, aby tato neznámá korespondence vyšla. Je svědectvím zašlých dob, neosmělenného přátelství… Přála bych si, aby se nad tím čtenář pozastavil a zauvažoval o tom, zda přátelství a neosmělenost už dávno ne „odnesl divoký času vztek.“  (Dagmar Halasová, doslov).

Formát 12,5 x 19 cm.
112 stran. Brožované, ilustrovaná obálka.
ISBN : 2–910544–17–6

Nakladatelství Romarin, Grenoble 2017.
Dvojjazyčné francouzsko-české vydání.
Překlad Dagmar Halasová.
Doslov Dagmar Halasová.
Barevné ilustrace: jedenáct kreseb a linoryty B. Reynka.
Tato kniha vychází s laskavou pomocí Ministerstva zahraničních věcí
a Ministerstva kultury České republiky, a Nadace Fonds de Dotation Renaud Reynek (Francie).

12,00

Association Romarin

Devenir adhérent

C’est s’informer, contribuer, échanger, se rencontrer,
et cultiver des liens nés d’une histoire centenaire.

Cotisation 2020

L’association Romarin est une association à but non lucratif fondée à Grenoble (France) en 1993, régie par la loi du 1er juillet 1901 et enregistrée sous le n° 1/22101. Elle a pour objet de favoriser par tout moyen approprié la connaissance et le rayonnement des oeuvres de Suzanne Renaud et Bohuslav Reynek.

Romarin

Become a member

Znamená informovat se, přispívat, vyměňovat si názory, setkávat se a pěstovat vazby vzešlé ze stoleté tradice.

Cotisation 2021

Nezisková společnost založená v Grenoblu v prosinci 1993 má za cíl uchovávat a objevovat grafické a básnické dílo českého grafika Bohuslava Reynka a básnické dílo jeho grenobelské manželky Suzanne Renaudové.