Katalog nakladatelství

Nakladatelství Romarin

Bohuslav REYNEK:
La lune et le givre – Měsíc a jíní.
2004

Vyprodáno

Bohuslav Reynek vydal za života třináct básnických sbírek, poslední, Odlet vlaštovek, zůstala nevydána. Jeho čistá poezie, jejíž krátké verše není snadné převést do francouzštiny, není dosud ve Francii známa. V bibliofilských vydáních nebo v antologiích české poezie vyšlo pouze několik jeho básní. Výjimkou je Had na sněhu, sbírka básní v próze, která vyšla v překladu Xaviera Galmiche ve dvojjazyčném vydání nakladatelství Romarin (1997). Sbírka Měsíc a jíní přináší třiadvacet básní, jejichž francouzský překlad od různých překladatelů blízkých básníkovi vychází ve své většině poprvé. Doprovází je několik cliché-verre Bohuslava Reynka, které vznikly v roce 1952.

Formát 14,5 x 17,5 cm.
76 stran. Vázaná, ilustrovaná obálka.
ISBN Literární čajovna Suzanne Renaud: 80-86653-02-1
ISBN Romarin : 2–910544–11–7

Společné vydání Romarin a Literární čajovna Suzanne Renaud,
Grenoble a Havlíčkův Brod 2004.
Dvojjazyčné vydání ve francouzštině a v češtině, básní Bohuslava Reynka, Frère Élie, X. Galmiche, P. Král, S. Renaud, B. Reynek, Michel (Jiří) Reynek.
Ilustrace: deset clichés-verre Bohuslava Reynka.
Kniha vychází s laskavou podporou Centre National du Livre, Paříž, a Conseil général de l’Isère.

Association Romarin

Devenir adhérent

C’est s’informer, contribuer, échanger, se rencontrer,
et cultiver des liens nés d’une histoire centenaire.

Cotisation 2022

L’association Romarin est une association à but non lucratif fondée à Grenoble (France) en 1993, régie par la loi du 1er juillet 1901 et enregistrée sous le n° 1/22101. Elle a pour objet de favoriser par tout moyen approprié la connaissance et le rayonnement des oeuvres de Suzanne Renaud et Bohuslav Reynek.

Romarin

Become a member

Znamená informovat se, přispívat, vyměňovat si názory, setkávat se a pěstovat vazby vzešlé ze stoleté tradice.

Cotisation 2021

Nezisková společnost založená v Grenoblu v prosinci 1993 má za cíl uchovávat a objevovat grafické a básnické dílo českého grafika Bohuslava Reynka a básnické dílo jeho grenobelské manželky Suzanne Renaudové.