Katalog nakladatelství

Nakladatelství Romarin

Annick AUZIMOUR:
Bohuslav Reynek.
Regards du Dauphiné
.
[Pohledy z Dauphiné].
1998

Tato publikace vyšla jako druhý svazek sborníku autorského kolektivu Bohuslav Reynek. L’image dans l’œuvre poétique et graphique (Obraz v básnickém a grafickém díle), vydaného u příležitosti výstavy Bohuslav Reynek, která se konala v Muzeu v Grenoblu, a zachycuje vztahy Bohuslava Reynka k Dauphiné, rodnému kraji Suzanne Renaudové. Obsahuje též texty o díle a technice umělce, a rovněž i „průvodce výstavou“. Četné výstavy věnované Bohuslavu Reynkovi, které se konaly v kraji Dauphiné od roku 1927 do současnosti jsou dokladem vzácného souboru výtvarných děl na papíře – pastelů, leptů a grafik – které jsou uloženy v soukromých sbírkách v tomto kraji. Městská knihovna v Grenoblu (Bibliothèque municipale d’Étude et du Patrimoine de Grenoble) vlastní též v nedávné době získanou významnou kolekci kreseb a grafik, a je tak největší veřejnou sbírkou ve Francii.

Formát 21 x 21 cm.
36 stran. Brožovaná, ilustrovaná obálka.
ISBN : 2–910544–06–0

Nakladatelství Romarin, Grenoble 1998.
Biografický text ve francouzštině.
Katalog výstavy Bohuslav Reynek, Musée de Grenoble (30.11.1997-26.01.1998). Seznam vystavených děl.
Ilustrace: 11 černobílé děl Bohuslava Reynka, 2 fotografie.

9,00

Association Romarin

Devenir adhérent

C’est s’informer, contribuer, échanger, se rencontrer,
et cultiver des liens nés d’une histoire centenaire.

Cotisation 2022

L’association Romarin est une association à but non lucratif fondée à Grenoble (France) en 1993, régie par la loi du 1er juillet 1901 et enregistrée sous le n° 1/22101. Elle a pour objet de favoriser par tout moyen approprié la connaissance et le rayonnement des oeuvres de Suzanne Renaud et Bohuslav Reynek.

Romarin

Become a member

Znamená informovat se, přispívat, vyměňovat si názory, setkávat se a pěstovat vazby vzešlé ze stoleté tradice.

Cotisation 2021

Nezisková společnost založená v Grenoblu v prosinci 1993 má za cíl uchovávat a objevovat grafické a básnické dílo českého grafika Bohuslava Reynka a básnické dílo jeho grenobelské manželky Suzanne Renaudové.